SDH Kostelec nad Labem

sekce věnovaná odborné přípravě
 

 

Odbornost "Hasič"


Prezentace k jednoptlivým tematickým blokům

     Požární taktika (oblast A)

     Technické prostředky (oblast B)

     Technický výcvik (oblast C)

     Speciální zásahy (oblast D)


Podklady pro samostudium

     Testové otázky - komplet

     Testové otázky - správné odpovědi

     Testové otázky - ústní zkouška (od J. Nalezínka)

     Metodický pokyn k získání odbornosti

     Přihláška


Souhrn metodických předpisů pro činnost jednotek požární ochrany

     web České asociace hasičských důstojníků (otevře se v samostatném okně)