SDH Kostelec nad Labem

aneb stránky ze života Kosteleckých "dobráků"

 

JPO III
číslo jednotky   č. 216116

volací znaky
HME760     CAS25
HME761     CAS32
HME764     DA Iveco
HME765     velitel

Kontakt:

velitel JSDH: 603 782 382
email: sdh-knl@seznam.cz

Důležité telefony:

tísňová linka                112
hasiči                           150
záchranná služba        155
policie                          158
městská policie            156

Jak vyjíždí zásahová jednotka


Zde se pokusím stručně a obecně popsat, co se přibližně děje, když se ozve siréna - tzn. když je vyhlášen poplach pro naši jednotku. Jakožto kategorie JPO III musíme vyjet do 10ti minut od vyhlášení poplachu. Jen pro upřesnění - při požárním poplachu houká siréna kolísavým tónem po dobu jedné minuty - 25 sekund hučí, 10 sekund klesá a 25 sekund opět hučí.

Takže začneme tím, že se spustí požární poplachová siréna. V obci jsou dvě - jedna na budově Městského úřadu, kousek vedle hasičárny a druhá u síslište naproti potravinám Na Marjáně. Obě jsou přímo propojeny - tzn. že jedou vždy současně. Spouštět je lze jak dálkově (ze stanice HZS Stč. kraje v Kladně, popř. z HZS ÚO Mělník, tzn. z krajského nebo okresního operačního a informačního střediska) tak manuálně pomocí tlačítka na zdi budovy hasičské zbrojnice. Je třeba připomenout, že když houká siréna, je to velká výzva pro občany, aby se začali pídit kde nebo co hoří.

Sirénu samozřejmě většina členů zásahové jednotky uslyší a vydá se jakýmkoli možným nejrychlejším způsobem k hasičárně. Dalším způsobem vyrozumění, které používáme je svolávácí zařízení KANGA+, které nám každému automaticky po vyhlášení poplachu pošle SMS na náš mobilní telefon se základními potřebnými údaji, k němu je také připojen kompresor, ten v době poplachu zajistí dofoukání vozidel na předepsaný tlak ve vzduchovém soustrojí. Takže někteří doběhnou, jiní dojedou na kole, auty - prostě se dostaneme k hasičárně jak nejrychleji to jen jde.

Takže jsme ve zbrojnici a je třeba se co nejrychleji převléci do zásahových oděvů.

Ve chvíli oblékání jsou už zhruba známy počty lidí, kteří se dostavili, takže se z přítomných velitelů a řidičů určí kdo bude velet a kdo řídit (posléze obsluhovat cisternu). Řidič bez osvědčení strojníka vyjet se zásahovým vozidlem nesmí. Co se týče osvědčení - velitel jednotky a velitelé družstev musí mít příslušné školení, stejně jako mají své osvědčení strojníci a nositelé dýchací techniky (osvědčení nositele dýchací techniky má většina zásahové jednotky). Na řidiče je kladeno požadavků více - musí mít nejméně 21 let, vlastnit příslušné řidičské oprávnění, na CASku je potřeba skupina "C" a podle řádu strojní služby (který ovšem pro dobrovolné hasiče není 100% závazný) i "CE" a být proškolen pro jízdu s majákem. Každý měsíc by měl navíc najet minimálně 10 km. Řidič potom zpravidla vyjíždí CASkou před hasičárnu, velitel se hlásí vysílačkou na SOIS (operační a informační středisko) V Mladé Boleslavi. Touto cestou se dozví kde a co hoří, popřípadě jestli máme vyjet nebo jenom čekat v záloze. Minimální počet lidí pro výjezd je 1+3.

Ostatní členové dovybavují vozidlo podle druhu zásahu, který jim ohlásí velitel - např. hoří-li les, přibírají se svítilny (lesní požáry trvají déle a musí se zpravidla dohlídavat i přes noc), více lopat a podobných jednoduchých hasebních prostředků, v případě požáru budovy se doplní čtyři stálé dýchací přístroje ve voze dalšími apod.

Ještě jednou se zkontrolují lidi, materiál a vyjíždí se k zásahu. Zpravidla nám celý tento proces trvá přibližně 4 minuty.


.: zpět :.