SDH Kostelec nad Labem

aneb stránky ze života Kosteleckých "dobráků"

 

Kontakt:

JPO III
číslo jednotky   216116

volací znaky
HME760     CAS20
HME761     CAS32
HME764     DA Iveco
HME765     velitel

velitel JSDH: 603 782 382
email: sdh-knl@seznam.cz

Důležité telefony:

tísňová linka                112
hasiči                           150
záchranná služba        155
policie                          158
městská policie            156

Pro obyvatele


Další důležité telefony:

Pohotovost plyn
1239

Pohotovost elektro
840 850 860

Velitel JSDH obce
603 782 382

MěÚ starosta
606 651 554

Co dělat v případě vzniku požáru v obci?

 

Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání uveďte:

 SVÉ JMÉNO
 CO SE STALO
 KDE SE TO STALO
 ČÍSLO TELEFONU ODKUD VOLÁTE

 

Vyhlaste poplach voláním "HOŘÍ", zvoněním na sousedy, uvědom místní jednotku SDH

 

Siréna signalizuje tyto signály:

Všeobecná výstrahakolísavý tón po dobu 140 s + doplňková informace o jaké nebezpečí se jedná
Požární poplachpřerušovaný tón po dobu jedné minuty
25 s tón, 10 s prodleva, 25 s tón

Poznámka : Tyto signály používá pouze siréna umístěná na Městském úřadě.
Siréna umístěná u sídliště vydává trvale stálý tón.


 Pozor na komíny    221 kB
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

 Základní povinnosti fyzických osob vůči požární ochraně
co jsou občané povinni dělat a co nesmí

 Víte, jak budete varováni v případě nebezpečí?
přehled všech výstražných signálů včetně zvukových ukázek

 Činnost obyvatel po výhlášení polachu
jak reagovat, když je vyhlášeno nebezpečí

 Systém tísňového volání v České republice
tísňové volání je bezplatná volba čísel, která jsou stanovena v číslovacím plánu a uvedena v telefonních seznamech

 Co by měl každý znát
o hoření nejen pro hasiče

 Hasící přistroje
rozdělení hasících přístrojů podle náplně a podle jejich použití

 Nebezpečné látky
několik nejdůležitějších informací o nebezpečných látkách

 Případ ohrožení - příručka MVČR    185 kB
příručka obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku...

 Sebeochrana obyvatel ukrytím - příručka MVČR    1,1 MB
metodická pomůcka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby, příručka pro již skutečně katastrofické ohrožení života

 Chování obyvatel v případě úniku - příručka MVČR    712 kB
metodická příručka pro případ havárie s únikem nebezpečných chemických látek - příručka pro orgány státní správy, územní samosprávy, rávnické osoby, podnikající fyzické osoby a obyvatelstvo