SDH Kostelec nad Labem

aneb stránky ze života Kosteleckých "dobráků"

 

Kontakt JSDH:

JPO III
číslo jednotky   216116

volací znaky
HME760     CAS25
HME761     CAS32
HME764     DA Iveco
HME765     velitel

tel.: +420 723 521 450
sdh-knl@seznam.cz

Důležité telefony:

tísňová linka                112
hasiči                           150
záchranná služba        155
policie                          158
městská policie            156

velitel JSDH 774 045 545


 rok 2017
 rok 2016
 rok 2015
 rok 2014
 rok 2013
 rok 2012
 rok 2011
 rok 2010
 rok 2009
 rok 2008
 rok 2007
 rok 2006

 Návštěvní kniha

Internetová kronika


Rok 2018

2. srpna píše se o nás v MF DnesCelý červenec byl pro výjezdovou jednotku rekordní. Velké sucho, vysoké teploty - hořelo tedy velice často.
Redaktor středočeské přílohy MF Dnes se u nás zastavil a udělal rozhovor v Radimem a Jarynem.

 celý článek

28. července     Už je nám 140 let

Je sobota, 28. července 2018. Dnešní den je pro většinu občanů naší země jedním z obyčejných letních dnů tohoto roku. Pro nás je však významný tím, že si právě dnes připomínáme 140 let od založení našeho sboru dobrovolných hasičů.
Sešli jsme se v obřadní síni městského úřadu na slavnostní členské schůzi, abychom si toto významné výročí připomenuli. Bylo nás v tento parní letní den opravdu hodně a přivítali jsme krom zástupců města také Radka Modese za OSH, naše kamarády z SDH i HZS Neratovice, místní baráčníky, myslivce a i několik kosteleckých občanů.
Po zahájení se ujal slova náš starosta Jarda Houdek, který se ve svém projevu zaměřil hlavně na nedávnou historii. V 90. letech minulého století sbor téměř skomíral, ale nadšení jednici na hasičinu nezanevřeli a docházelo k velké obměně členů, zapojili jsme manželky a kamarády a postupně jsme kostelecké dobráky oživili. Obnovili jsme spolupráci s městem i okolním i sbory. Díky velké podpoře našeho města se i výjezdová jednotka dočkala vybavení zásahovými obleky, dýchacími přístroji a dalšími potřebnými stroji a nářadím. V roce 2008 zařazujeme do výjezdu rekonstruovanou T148 CAS 32, kterou jsme obdrželi převodem od armády. Sbor je aktivní na veřejnosti a každoročně pořádáme několik akcí pro děti i dospělé, kde popularizujeme hasičskou práci. Jarda zmínil i hasičské desatero, které je stále platné je jakýmsi vodítkem naší práce.
Pak následovalo ocenění vybraných členů za jejich dlouholetou aktivní práci ve sboru. Medaili Za věrnost převzali: Vladimír Kučera - 30 let. Pavel Adam a Miloslav Zurynek - 50let. Čestné uznání krajského sdružení hasičů pak obdrželi Vladimír Kučera, Josef Vágo a Radim Zurynek.
Vrcholem členské schůze pak bylo předání slavnostního vyšívaného praporu z rukou starosty Kostelce nad Labem. Právě město na jeho výrobu přispělo podstatnou částkou, dalším sponzorem byla též Nadace pro podporu hasičského hnutí. Hned jsme na něj také dostali pamětní stuhy, které připnuli zástupci, OSH i SDH Neratovice.
Velice nás také potěšil pozdravný a děkovný dopis od obyvatel místního Domu s pečovatelskou službou, zasmáli jsme též u hasičské hymny, kterou pro nás složil Vláďa Těšínský.
Na závěr se pak všichni odebrali do vedlejšího městského infocentra, kde Jarda Hon se svou manželkou připravili nejen pro nás, ale i pro všechny občany, výstavu mapující bohatou historii kosteleckých hasičů.

 fotogalerie
 Dopis obyvatelů místního Domu s pečovatelskou službou
 Hymna heroických hasičů od Vládi Těšínského

2. března     Požární ochrana očima dětí

Letos je to již 44. ročník výtvarné a literární soutěže s hasičskou tematiku. Našim dětem se velice daří a i letos se jich zapojilo mnoho. V rámci základního kola obdrželi práce 90 dětí v 7 kategoriích a to převážně výtvarné, ale máme také i 2 literární díla. Děkujeme učitelkám ze Základní i mateřské školy a z Gapíka. Odborná porota, složená z našich žen, se tedy počátkem března sešla v hasičárně a vyhodnotila ty nejlepší práce.
Každý účastník, který skončil na medailových příčkách, pak od nás obdrží originální diplom a drobnou pozornost. Tyto práce jsme pak odeslali do dalšího kola. Držíme palce všem postupujícím a věříme, že i letos se práce kosteleckých dětí probojují na přední příčky v okresním a třeba i v krajském kole.

 vítězné práce

19. ledna     Výroční valná hromada

Rok utekl opravdu velice rychle a my se opětovně po roce scházíme na výroční valné hromadě, abychom se společně podívali na těch uplynulých 365 dnů. Jarda přivítal všechny přítomné členy i hosty.
Výročka pro nás i symbolicky odstartovala významný rok, ve kterém si připomeneme 140. výročí založení našeho sboru.
Ve zprávě o činnosti jsme detailně rekapitulovali sled nejzajímavějších loňských událostí. Bylo toho opravdu hodně, od asistence na plesech, výtvarné soutěže, přesd Dětský den, Rozloučení s prázdninami, až po výrobu adventních dekorací a oslavu Silvestra. Zajímavá byla i oslava kulatých narozenin hned 3 členů.
Výjezdová jednotka byla povolána k 31 požárům. Podařilo sen ám získat z krajské dotace nové přetlakové dáchací přístroje, HZS nám daroval motorovou pilu a bezúplatně na nás převedl automobil Iveco Daily.
Hodně jsme věnovali i školení, mnoho hodin strávili jak na údržbě techniky, tak i hasičárny.
Na závěr jsme si pochutnali na výtečném gulášku a pak se bavili a zpívali až do pozdních nočních hodin.

 podrobnosti

.: nahoru :.

„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich