SDH Kostelec nad Labem

aneb stránky ze života Kosteleckých "dobráků"
KDYŽ ZAZNÍ SIRÉNA
Níže uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde o povodeň nebo zemětřesení.
1) OKAMŽITĚ SE UKRYJTE
Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům. Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte ukrytí v nejbližší budově.
2) ZAVŘETE DVEŘE A OKNA
Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.
3) ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI
Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních prostředků. V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie. Tyto informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem, popř. elektronickými sirénami.

Přehled výstražných signálů

Trvalá existence rizik ohrožující životy a zdraví obyvatelstva a jeho majetek vyžaduje zřízení a provozování systému umožňujícího varovat před hrozícími nebo již vzniklými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi a poskytovat prvotní tísňové informace. Jde o souhrn organizačních, technických a provozních opatření zabezpečujících včasné předání varovné informace o reálné hrozící nebo již vzniklé mimořádné události vyžadující realizaci opatření na ochranu životů a zdraví obyvatelstva kraje.

Včasné a správné provedení varování a následného tísňového informování je jednou ze základních podmínek úspěšné realizace opatření na ochranu obyvatelstva a zahájení komunikace orgánů krizového řízení s ohroženým obyvatelstvem. Pro zabezpečení tohoto úkolu je na území České republiky vybudován a provozován" Jednotný systém varování a vyrozumění."

Za základní způsob varování obyvatelstva je považováno vyhlášení varovného signálu. K prostředkům varování patří poplachové rotační (motorové) sirény, elektronické sirény a místní informační systémy s vlastnostmi elektronických sirén (např. obecní rozhlasy). Jedná se o zařízení schopná odvysílat stanovené zvukové varovné signály a verbální informace. Jejich spuštění je možno provádět dálkově z vyrozumívacích center nebo místně. Elektronické sirény jako nejmodernější prvky varování mají schopnost odvysílat akustické signály, reprodukovat přednastavené verbální zprávy z paměti zařízení, poskytovat tísňové informace např. prostřednictvím vestavěného mikrofonu. Elektronické sirény jsou konstruovány tak, aby byly funkční i po výpadku elektrické energie, a to po dobu minimálně 72 hodin. Rovnocenný význam mají i místní informační systémy, které zabezpečují nejen varování při mimořádných událostech, ale i informování obyvatel orgány místní samosprávy.

K zabezpečení plošného informování a varování obyvatelstva při vzniku mimořádné události budou dále využívány hromadné sdělovací prostředky, především regionální rozhlasové a televizní vysílání, ale i další vyrozumívací prvky jako mobilní telefony, internetové stránky HZS, telefonické a faxové zprávy.


Všeobecná výstraha

Varovný signál, pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund. U elektronických sirén je signál doplněn o verbální informaci upřesňující druh ohrožení. Po akustickém tónu sirény, při vyhlášení varovného signálu "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA" bude následovat tísňová informace z hromadných sdělovacích prostředků (republiková, regionální a místní působnost) pro vyrozumění obyvatelstva o hrozící nebo vzniklé mimořádné události.

rotační siréna (akustický signál)

 zvuková ukázka      MP3 118 kB

elektronická siréna (akustický signál + verbální informace)

 zvuková ukázka      MP3 275 kB


Požární poplach

Není varovným signálem, je určen ke svolání jednotek požární ochrany. Signál je vyhlašován přerušovaným tónem po dobu 60 sekund (25 sekund trvalý tón, 10 sekund přestávka, 25 sekund trvalý tón)

rotační siréna (akustický signál)

 zvuková ukázka      MP3 73 kB

elektronická siréna (akustický signál + verbální informace)

 zvuková ukázka      MP3 58 kB


Zkouška sirén

Varovný signál sirény, který ohlašuje nebezpečí, je nutné odlišovat od signálu, kterým se provádí pravidelné akustické zkoušky sirén . Tyto zkoušky se provádí každou první středu v měsíci ve 12 hodin a to akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin).


 zvuková ukázka      MP3 147 kB

Obsah verbálních informací ( elektronická siréna )

  1. „Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén."
  2. „Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Všeobecné výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha.
  3. „Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny, Ohrožení zátopovou vlnou. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize, regionálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny„.
  4. „Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie. Ohrožení únikem škodlivin. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie".
  5. „Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie. Ohrožení únikem radioaktivních látek. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie".
  6. „Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu".

 

.: zpět :.

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat