Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat
.::. SDH Kostelec nad Labem .::.

SDH Kostelec nad Labem

aneb stránky ze života Kosteleckých "dobráků"
PŘI OPUŠTĚNÍ BYTU NEBO RODINNÉHO DOMU
 Uhaste otevřený oheň v topidlech.
 Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček).
 Uzavřete přívod vody a plynu.
 Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt.
 Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.
 Kočky a psy si vezměte s sebou.
 Ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou.
 Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko.

Tísňové volání v ČR

 

Tísňovým voláním se podle telekomunikačního zákona rozumí bezplatná volba čísel, která jsou stanovena v číslovacím plánu a uvedena v telefonních seznamech a která je nutno pro záchranu životů, zdraví a majetku zpřístupnit.

Telefon je nejběžnějším telekomunikačním zařízením, které se, mimo jiné, používá také k přivolání pomoci. Aby bylo garantováno, že pomoc bude přivolána vždy, musí být:

Pravidla v celé oblasti telekomunikací vymezují:

Telekomunikační zákon mimo jiné stanoví:

Pravidla přenosu
Pro tísňová volání k operačním pracovištím základních složek IZS stanoví číslovací plán vydaný Českým telekomunikačním úřadem čísla:

Teritoriální odbavování
Důležitým technickým aspektem zajištění tísňového volání je teritoriální odbavování. Území ČR je rozděleno do 14 krajů a dále je děleno do 76 okresů. Tomuto uspořádání odpovídá členění IZS zatím jen částečně. Hasičský záchranný sbor ČR se novému stavu plně přizpůsobil od 1. ledna 2001. V každém kraji je HZS kraje a na každém okrese je dislokován územní odbor HZS kraje. Policie ČR má doposud 8 krajských správ a 76 okresních ředitelství. Zdravotnická záchranná služba má 10 středisek územní záchranné služby, většina okresů má zřízeno okresní středisko zdravotnické záchranné služby. Na všech uvedených součástech základních složek IZS jsou zřízena operační střediska, která přijímají tísňová volání.

Důvody zavedení
Rada Evropských společenství svým rozhodnutím č. 91/396/EHS ze dne 29. července 1991, rozhodla o zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání především z důvodu usnadnění komunikace s tísňovými službami v rámci Evropské unie, protože došlo k výraznému nárůstu soukromých i služebních cest v rámci Evropy. Každý stát používá svá vlastní tísňová čísla, která cizinec mnohdy nezná a při zavolání má většinou jazykové problémy. Na uvedeném čísle musí být zabezpečeno, že zpráva o mimořádné události bude přijata a bude zabezpečena příslušná reakce. Způsob zabezpečení a odbavení má být upraven tak, aby nejlépe odpovídal národní organizaci nouzových systémů. Pokud to bude vhodné, má být číslo tísňového volání 112 zavedeno souběžně s národními tísňovými čísly. Zavedeno má být ve veřejných telefonních sítích, digitálních sítích integrovaných služeb a veřejných mobilních službách. V současnosti číslo tísňového volání 112 funguje nejen ve všech státech EU, ale i v ostatních státech Evropy, protože je podmínkou pro provozování technologií mobilních telefonů. Národní čísla zůstávají zachována.

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 je v ČR zaváděno, funguje a bude fungovat souběžně s národními čísly tísňového volání. Národní čísla tísňového volání se tedy neruší a ani nikdo nepřipravuje jejich zrušení. Tísňové číslo 112 bude uvedeno v telefonních seznamech a veřejných telefonních automatech vždy jako poslední s vysvětlením, ve kterých případech jej mají občané použít (je určeno pro cizince a pro tísňové volání při rozsáhlých mimořádných událostech).

 

.: zpět :.