SDH Kostelec nad Labem

aneb stránky ze života Kosteleckých "dobráků"

Přehled hasících přístrojů

Všichni je určitě znáte, to jsou ty malé červené plechové nádoby, co nám visí na stěnách a nesáhne se na ně, jak je rok dlouhý. Jsou vůbec potřeba? Vždyť zabírají spoustu místa a kazí výhled. Je jich třeba, nejednou už zachránily zdraví a majetky.

Hasicí přístroj je nádoba naplněná hasivem a opatřená zařízením, kterým se přístoj uvádí v činnost. Hasivo se samočinně vytlačuje z nádoby trvalým tlakem z vložené patrony či láhve nebo tlakem vyvinutým chemickou reakcí.

Hasicí přístroje se dělí na:     Ruční     Pojízdné     Přívěsné

 

Ruční hasicí přístroj je (jak již název napovídá) ručně přenosný, s hmotností náplně asi do 10 kg a dobou činnosti nejvýše 60 sekund.

Pojízdné a přívěsné has. přístroje mají větší obsah hasicí látky a jsou umístěny na podvozku (obvykle dvoukolovém). Podle použitého druhu hasiva mohou být převládající ruční hasicí přístroje halonové, pěnové, práškové, sněhové, vzduchopěnové a vodní. Hasicí přístroje, zejména ruční, jsou určeny k hašení začínajícího požáru, tj, pro první protipožární zásah, prováděný uživateli objektu. Ruční hasicí přístroje se umísťují v blízkosti pravděpodobného vzniku požáru, ale v poloze chráněné před jeho přímými účinky a dobře přístupné též po vzniku požáru. Doporučují se umísťovat v chráněných únikových cestách typu A a v požárních předsíních chráněných únikových cest typu B a C, a to na společném místě s nástěnnými požárními hydranty, s tlačítky el. požární signalizace a dalšími prvky požárního zabezpečení objektu. Tato místa musí být označena a osvětlena svítidly nouzového osvětlení.

Jaké hasící přístroje vlastně máme? Hasící přístroje se liší především podle náplně - hasební látky. Ještě se na světě nenašla hasební látka, která rychle a spolehlivě zlikviduje hoření jakékoliv hořlavé látky. Tak jich tu máme několik.

Každý z typů hasicích přístrojů je sice určen pro jiný účel, ale jejich princip je společný: hasivo odnímá plamenům kyslík a ochlazuje je. Vodní hasicí přístroje navíc smáčením hořícího materiálu znemožňují jeho dalšímu hoření.

Správná volba hasicího přístroje v boji se začínajícím požárem je podmíněna druhem hořlavé látky.

 Hašení a zacházení s hasícím přístrojem     ppt 1.0 MB

 


Pěnové hasící přístroje

Jsou naplněny směsí pěnidla s vodou. Pěnové hasící přístroje při svém použití vytvářejí na povrchu hořících látek vrstvu pěny, která zabraňuje přístupu kyslíku, čímž dochází k uhašení požáru.

Jsou vhodné na hašení:

Nejsou vhodné na hašení:

Nesmí být použity na hašení:


Práškové hasící přístroje

Práškové hasicí přístroje naleznou využití zejména v obytných a skladových budovách, ve stavebnictví, v chemických provozech, v zemědělství, strojních dílnách, garážích a školách, v automobilech. Prášek nevede elektrický proud, je tedy možné jimi hasit zařízení pod proudem (do 1000V), avšak pozor na následné škody způsobené samotným práškem. Ten je velmi jemný a jeho odstraňování např. z elektroniky (počítače nebo jiná drahá elektronika) či potravin je velmi obtížné, v druhém případě prakticky nemožné.

Jsou vhodné na hašení:

Nejsou vhodné na hašení:

Nesmí být použity na hašení:


Sněhové hasící přístroje

Sněhový přístroj vyvíjí bohatou pěnu tvořenou CO2, kysličníkem uhličitým. Pěna pokrývá hořící předměty, jimž odnímá kyslík a teplo a u hořících tekutin zabraňuje jejich rozstřikování, ke kterému by došlo pod proudem vody. Pěna je elektricky nevodivá, takže při požáru nemusíte hledat hlavní vypínač elektrického rozvodu, mimoto nevadí potravinám nebo jemné mechanice. Při hašení můžete ovšem utrpět omrzliny - expandující pěna má asi 78 stupňů pod nulou.


Jsou vhodné na hašení:

Nejsou vhodné na hašení:

Nesmí být použity na hašení:

Upozornění:
Při hašení pozor na prostor, kde k hašení dochází. Ve venkovních prostorách je často CO2 rozháněn větrem. Při hašení v uzavřených prostorách pozor na vlastnosti CO2, je těžší než vzduch, v podzemních prostorách může vytlačit vzduch a udělat tak prostředí nedýchatelným (pouze pro velké hasicí přístroje o větším obsahu - 10kg a více). V nadzemních prostorách vyvětrat! CO2 je v hasicích přístrojích v kapalném stavu, tzn. pod tlakem a podchlazený, pozor na „popálení mrazem".


Vodní hasící přístroje

Pro hašení většiny běžných materiálů jsou známé vodní hasicí přístroje zcela postačující. Mají však jedinou výraznou nevýhodu: proud vody, která při hašení z přístroje stříká, je elektricky vodivý, takže přístroj nelze použít k hašení obytného domu, u něhož není vypnuta elektrická instalace. Přístroje jsou mrazuvzdorné.Jsou vhodné na hašení:

Nejsou vhodné na hašení:

Nesmí být použity na hašení:


Plynové hasící přístroje

Plynové (halotrobnové) hasicí přístroje, které nahradily dnes už nevyráběné přístroje halonové, jsou sice ze všech nejdražší, ale pracují s vysokou účinností, přičemž se dají použít pro hašení všech materiálů s výjimkou pevných žhoucích látek. Hasivo na bázi tetradekafluorhexanu účinně ochlazuje plameny a zabraňuje kyslíku k nim pronikat. Beze zbytku se rozptýlí a nevytváří žádné nežádoucí usazeniny. Elektricky nevodivé hasivo je bez korozivních účinků.
Jsou vhodné na hašení:

Nejsou vhodné na hašení:


Hasící spreje a přístroje do automobilů

Pohotoví a účinní pomocníci pro případ začínajícího požáru. Jejich hlavními přednostmi jsou především snadná manipulace (a z ní plynoucí rychlý zásah), spolehlivost, a výhodná cena. Největší uplatnění naleznou v automobilech, domácnostech, dílnách, kancelářích, při kempinku a grilování.

Hasicí přístroj by neměl chybět ve výbavě žádného automobilu. Nehoda není náhoda a již mnohokrát se potvrdila důležitost hasicích zařízení v krizových situacích. Jejich výběr je poměrně široký, kromě hasicích přístrojů práškových a halotronových je možné do automobilu zvolit i alternativu v podobě hasicího spreje.

 

 


Zásady pro výběr hasících přístrojů


Při použití hasícího přístroje není třeba mít strach z jeho použití, na každém hasícím přístroji je čitelný „komiks", jak jej použít. Rychlé použití hasícího přístroje může zachránit mnoho. Pokoušet se však uhasit např. hořící pokoj pouze hasícími přístroji nemá smysl, i když jich máme za sebou pět. Volejte rychle hasiče, ti své řemeslo znají a jsou patřičně vybaveni.

 

.: zpět :.

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat