SDH Kostelec nad Labem

aneb stránky ze života Kosteleckých "dobráků"

Výroční valné hromady

za rok 2023

     Po roce, zase koncem ledna, se uskutečnila v naší hasičárně výročka.

     Program se nesl také v obvyklém duchu, hlavními body byly zpráva o činnosti a zpráva o hospodaření. Vyslechli jsme si také vyhodnocení plánu práce za rok 2023 a odsouhlasili si plán na rok 2024.

     Po ukončení oficiálního programu následovalo občerstvení výborným guláškem a pak už byla volná zábava, zpět u kytary až do pozních nočních hodin.

Někteří členové sboru na valné hromadě také převzali ocenění.

Poděkování výboru Čestné uznání SDH Čestné uznání OSH
MěÚ Kostelec nad Labem Martin Trnka Maxmilián Karella
Martin Tomi   Pavel Tomeš
    Michal Vítek
     
Medaili Za věrnost 20 let Medaili Za věrnost 30 let  
František Švandrlík Jaroslav Houdek  
  Petr Matršálek  
  Josef Vágo  


vybrané dokumenty:


za rok 2022

     Opět v tradičním lednovém termínu jsme se společně s našimi hosty sešli v hasičárně, abychom se ohlédli za uplynulým rokem a řekli si, co nás čeká v tom roce letošním.

     Program se nesl také v obvyklém duchu, hlavními body byly zpráva o činnosti a zpráva o hospodaření. Vyslechli jsme si také vyhodnocení plánu práce za rok 2022 a odsouhlasili si plán na rok 2023. Zpestřením pak byla také Jarynova prezentace mapující účast 4 členů naší jednotky u dohašovacích prací v národním parku Hřensko.

     Po ukončení oficiálního programu následovalo občerstvení tradičním guláškem a pak jsme neformálně diskutovali, zazpívali si u kytary a bavili se do pozních nočních hodin.

Valná hromada také předala ocenění některým členům sboru.

Poděkování výboru Čestné uznání SDH Medaile Za zásluhy
Maxmilián Karella Jakub Baloun Dana Cerhová
Pavel Tomeš Josef Brodňanský Andrea Chalupová
Martin Trnka Josef Chalupa Květoslava Tomešová
Michal Vítek František Švandrlík  
Radim Zurynek   Medaile sv. Floriána
    Petr Tomeš
Zvláštní poděkování výboru    
Jaroslav Houdek    


vybrané dokumenty:


za rok 2021

      Po roční pauze se konala opět valná hromada.

     Na valné hromadě také obdrželi někteří členové ocenění za jejich práci.

Poděkování výboru Čestné uznání SDH Čestné uznání KSH
Jaroslav Hon Jaroslav Houdek Pavel Brodňanský
  Vladimír Kučera Karel Cerha st.
Medaili Za věrnost   Jaroslav Hon
Pavel Brodňanský (20 let)   Iveta Kučerová
    František Švandrlík
    Miloslav Zurynek


vybrané dokumenty:


za rok 2019

      Rok opět rychle utekl a my jsme se v hasičárně sešli na tradiční výročce. Tentokráte to byla navíc i volební.

     Na valné hromadě také obdrželi někteří členové ocenění za jejich práci.

Poděkování SDH Čestné uznání SDH
kolektiv našich žen Maxmilián Karella
Jaroslav Houdek Pavel Tomeš
Jaroslav Hon Michal Vítek
Radim Zurynek  
Jaroslav Šimáček  
   
Čestné uznání KSH Medaile svatého Floriána
Petr Tomeš Vladimír Kučera
  Josef Vágo
  Radim Zurynek


vybrané dokumenty:


za rok 2018

     Čas plyne velice rychle, rok 2018 je již za námi a my se, stejně jako v mnoha předchozích letech sešli, abychom se poohlédli za uplynulými dny. Jarda přivítal všechny přítomné členy a mnoho hostů a hned jsme se pustili do dalších bodů programu.

     Zpráva o činnosti detailně připoměla všechny loňské události, kterých bylo opravdu hodně. Celým rokem nás provázely 3 hlavní témata, a to oslavy 140 let založení našeho sboru, oslavy kulatin několika našich členů a pak také rekordní počet zásahů výjezdové jednotky.

     Výjezdová jednotka byla povolána celkem k rekordnímu počtu 66 zásahů. Z toho 42x to bylo k požáru, 17 bylo zásahů u technických událostí, 3x ostatní pomoc, 2x planý poplach, 1x jsme zasahovali u železniční dopravní nehody a 1x se pak jednalo o zásah při úniku kapaliny. Zvláště letní období a prázdniny byly opravdu intenzívní, siréna zněla městem několikrát týdně a 15. července byla jednotka vyslána ke čtyřem událostem během jednoho dne.

     Nikdy nekončící jsou a budou i práce v hasičárně. V loňském roce se podařilo zrekonstruovat prostory za koupelnou na sklad, celou budovu jsme i kompletně vymalovali. Díky Městskému úřadu jsme se dočkali nové fasády a instalace veřejného osvětlení před budovou.

     V únoru se Petr Hamšík stal dalším z nás, který má oprávnění k obsluze motorových pil, v listopadu pak Michal Vítek i Max Karella rozšířili počet našich strojníků a Milan Fatka je novým držitelem velitelské odbornosti. Všichni z jednotky úspěšně absolvovali pravidelné zdravotní prohlídky.

     Po závěrečném slově Jardy již byl čas na gulášek. No a pak jsme společně diskutovali, zpívali, pojídali a popíjeli až do pozdních nočních hodin.

     Na valné hromadě obdrželi někteří členové ocenění za jejich práci.

Poděkování výboru Pamětní medaili Čestné uznání OSH
Jana a Jaroslav Honovi Pavel Adam Petr Hamšík
Iveta Kučerová Miloslav Zurynek Milan Fatka
Květoslava Tomešová    

Medaili Za věrnost Medaili Za zásluhy  
Martina Fialová (10 let) Pavel Brodňanský  


vybrané dokumenty:


za rok 2017

     Rok utekl opravdu velice rychle a my se opětovně po roce scházíme na výroční valné hromadě, abychom se společně podívali na těch uplynulých 365 dnů a vyhodnotili to, co se nám povedlo, ale i to, co bohužel z nejrůznějších důvodů zůstalo nesplněné. Tato výroční valná hromada je však významná i tím, že jí prakticky odstartováváme pro nás velice významný rok, kdy si budeme připomínat 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Kostelci nad Labem.
Jarda přivítal všechny přítomné členy i hosty a už jsme se pustili do jednotlivých bodů programu.

     Ve zprávě o činnosti jsme podrobně rozebrali naši loňskou aktivitu. Sled událostí bývá většinou stejný. Nejprve dozory na plesech, výtvarná soutěž pro děti. Následuje pak Dětský den, kde jsme měli rekordních 309 registrovaných děti. Na setkání Kostelců v Kostelci u Stříbra jsme se účastnili soutěže, bohužel na medailové příčky jsme nedosáhli. Záčátkem července proběhla velká oslava kulatin hned tří členů, která se nesla v duchu pohádky Tři veteráni. ve druhé polovině prázdnin pak na náměstí přijela Blanická hospoda na kolečkách, kde jsme se také dobře pobavili. Začátkem září to bylo dětské Rozloučení s prázdninami, poté opět víkendové školení v jizerkách. Závěr roku je vždy ve znamení výroby adventních dekorací, setkání se na náměstí pod stromečkem a posezení na Silvestra.

     Výjezdová jednotka byla povolána celkem k 31 zásahům, což je o 3 více než v roce předchozím. Z toho bylo 19 požárů, 9x technická pomoc, 2x ostatní pomoc a 1 výjezd byl planý poplach. K těm větším patří požár stodoly se slámou v Ovčárech nebo požár motorestu Koliba na dálnici D10. Při žádném ze zásahů nedošlo ke zranění.
Probíhala pravildená údržba naší techniky. Podařilo se nám také poprvé uspět v žádostech o dotace a tak díky krajské dotaci na dýchací techniku jsme koncem roku dostali nové přetlakové dýchací přístroje. Od HZS jsme též darem obdrželi motorovou pilu a v listopadu pak bezúplatným převodem vozidlo Iveco Daily, které nahradí dosluhující Avii.

     V rámci zvyšování kvalifikace se Petr Hamšík stal velitelem družstva, Milan Fatka získal osvědčení na obsluhu motorové pily, Michal Vítek absolvoval kurz pro dýchací přístroje a Vláďa Kučera bude studovat Univerzitu dobrovolného hasiče. V květnu jsem se tak0 [4astnili taktického cvičení v místních kasárnách.

     Po ukončení schůzování již byl pozdní večer a všem vyhládlo. Tradiční gulášek Brodňanských tak přišel k chuti stejně tak, jako i drobné sladkosti od našich žen. Poté jsme společně se bavili o hasičině i jiných tématech a naše kytarové trio hrálo a my s nimi zpívali až do pozdních nočních hodin.

     Na valné hromadě také obdrželi někteří členové ocenění za jejich práci.

Poděkování SDH Medaili Za Věrnost
Andrea Chalupová a Iveta Kučerová Michal Sochůrek (10 let)
kolektiv našich žen Pavel Tomeš (10 let)
Petr Hamšík Roman Wimmer (10 let)
Jaroslav Hon Petr Tomeš (20 let)
Vladimír Kučera  
ZŠ Terezy Stolzové  
školička GAPÍK  


vybrané dokumenty:


za rok 2016

     Dny, týdny a měsíce utíkají strašně rychle. Je pátek 27. ledna večer a my sedíme v plné hasičárně, abychom se ohlédli za rokem 2016 a řekli si také, kam má naše činnost směřovat v tom roce letošním. Náš starosta Jarda přivítal všechny přítomné členy i všechny hosty. Tradičně nás přijeli pozdravit kamarádi z HZS i zástupci okolních sborů z Chlumína a Neratovic. Za městský úřad pak pozvání přijal starosta Josef Chalupa.

     Jedním z nejdůležitějších bodů programu je Zpráva o činnosti. Zde jsme se postupně podívali na to, co všechno se za minulých 12 měsíců událo. První čtvrtletí je každoročně spojeno s požárními dozory na plesech a soutěží Požární ochrana očima dětí. Celkově jsme vloni obdrželi 95 výkresů a 1 CD a kostelecké děti opět sbíraly medailová umístění jak v okresním, tak i krajském kole. V dubnu jsme společně připravili narozeninovou oslavili našemu nejstaršímu členu, panu Zurynkovi. Velikým překvapením pro nás byla opravdu hojná účast na Dětském dnu, kdy se zapsalo 327 soutěžících účastníků. V červnu také, ve velikém vedru, jsem se na 25. setkání Kostelců pokoušeli dobýt nějaké to místo přední umístění. No, tentokráte to bohužel nevyšlo. No a Rozloučení s letními prázdninami u Labe se taktéž vydařilo. Následovalo podzimní soustředění spojené se školením v Jizerských horách. To už se rychle blížil konec roku, kdy tradičně naše členky vyrábí vánoční dekorace pro potěchu obyvatel domu s pečovatelskou službou. Pomohli jsme také s občerstvením na rozsvěcení vánočního stromu, na Štědrý den se potkali u stromečku a poslední loňský večer strávili nad spoustou zábavných soutěží v hasičárně.

     V rámci činnosti výjezdové jednotky věnujeme mnoho času nejen úklidu všech prostor hasičské zbrojnice, ale zejména údržbě naší techniky, kdy byla všemi členy odvedena spousta práce. Vzhledem k tomu, že naše technika je převážně ze sedmdesátých let minulého století, nikoho nepřekvapí, že je na ní stále více práce. Naštěstí si spoustu věcí dokážeme opravit sami, problém ale nastává se sháněním náhradních dílů. Proto jsme moc rádi přivítali, když zastupitelstvo města podalo žádost o dotaci na pořízení nové cisterny. Bohužel v hodnocení jsme obsadili 67. místo, což na dotační příspěvek nestačilo.

     Za loňský rok členové zásahové jednotky opětovně pracovali na zvyšování své kvalifikace. V lednu proběhlo taktické cvičení na jezeře Mlékojedy s vytažením osoby ze zamrzlé hladiny, v březnu Petr Hamšík, Milan Fatka a Pavel Tomeš získali odbornost Hasič III. V dubnu jsme pak uskutečnili výcvik s motorovou pilou na Starém Labi, v květnu školení velitelů JSDH, a následně v červnu jsme zajišťovali zázemí pro cvičení jednotek JPO V. V srpnu proběhl výcvik s motorovým člunem a říjnu byla naše jednotka povolána k nejméně častému zásahu, k požáru bytu domu v Neratovicích, kde bohužel došlo k úmrtí civilní osoby. A také jsme se v tomto měsíci zúčastnili výcviku JPO III v Kralupech nad Vltavou. V listopadu naši členové Milan Fatka a Karel Cerha ml. úspěšně dokončili kurz nositelů dýchací techniky. I v loňském roce se nám podařilo získat nováčka, naše řady rozšířil Michal Vítek. Celkem byla naše jednotka povolána k 28 výjezdům. 17x to byl požár, 7x technická pomoc, 1x dopravní nehoda, 1x námětové cvičení a 2x to byl planý poplach.

     Po schůzování jsme si všichni pochutnali na výborném gulášku, kdo měl málo, dal si řízek. Pak jsme společně diskutovali, bavili se a zpívali za doprovodu našich kytaristů Vládi a Michala až do pozdních nočních hodin.

     Na valné hromadě obdrželi někteří členové ocenění za jejich práci.

Čestné uznání Medaili Za Věrnost Medaili Za Příkladnou práci
Michaela Susová a Petr Hamšík Dana Cerhová (10 let) Dana Cerhová
mjr. Ing. František Hamšík Radka Vojtěchová Andrea Chalupová
Roman Wimmer a Milan Fatka   Květoslava Tomešová


vybrané dokumenty:


za rok 2015

     Pátek 15. ledna 19:00, přítomno 27 členů a omluveni 3, další výroční valná hromada staruje.
Náš starosta Jarda Houdek úvodem vítá všechny přítomné. Pozdravit nás přijeli, jak již se stalo tradicí, kamarádi z Ovčár, Chlumína, Neratovic a Mlékojed. Za HZS přijeli Petr Nicek a Martin Legner, Radek Modes za OSH. Za městský úřad pak starosta Josef Chalupa i místostarosta Vladimír Těšínský.

     Zpráva o činnosti, jeden z nejdůležitějších materiálů, zhodnotila, co se nám v loňském roce podařilo, zmínili jsme i tom, co se tak úplně nepovedlo. Velikým úspěchem byla soutěž Požární ochrana očima dětí, kde se práce Neposedný děda umístila v příslušné kategorii na druhém místě v rámci celorepublikového kola.
Dětský den koncem května, v červnu setkání Kostelců v Kostelci na Hané, v červenci pak hasičský Kačák v Nedomicích, v srpnu Rozloučení s prázdninami - to jsou aktivity, které buď pořádáme nebo se jich každoročně účastníme.
Počátkem listopadu jsme pak Pavlu Adamovi přichystali hasičskou oslavu jeho kulatin. Kocem roku jsme opět pomáhali při rozsvěcení vánočního stromu a ženy se zase postaraly o adventní výzdobu. Silvestrovské posezení mělo opět své téma, tentokráte pivo.

     Jednotka byla povolána k 38 zásahům, což je v naší historii druhý rekordní počet. Velkou měrou se o to postaraly letní rekorní sucha, kdy jsme vyjížděli k 9 požárům.
V šatně máme nové skříňky. Techniku je způsobilá k výjezdům, ale stojí to mnoho úsilí.
I přestože si někteří zvýšili svoji kvalifikaci, ve školeních a odborné přípravě máme přetrvávající mezery. Velitelé a strojníci se účastní pravidelně ověřování znalostí u HZS, na podzim jsme pak hostili školení jednotek z našeho okresu.

     Osvěta v rámci Hasíka je již stálicí naší činnosti. Katka Nešněrová nás opustila, přidal se k nám ale Karel Cerha mladší.

     Hovězí gulášek, připravený rodinou Brodňanských, byl výtečný a pak jsme se i těch řízků dočkali. Následovala volná diskuse a zábava. Hudební doprovod byl tentokrát zajištěn triem kytaristů, k Vláďovi a Michlalovi se přidala Andrea a byla jim více než statným partnerem.

     Na valné hromadě obdrželi někteří členové ocenění za jejich práci.

Čestné uznání Medaili Za Věrnost
Petr Hamšík Andrea Chalupová (10 let)
Milan Fatka Jaroslav Hon (10 let)
MěÚ Kostelec nad Labem Petr Maršálek (20 let)
Norman s.r.o. Radim Zurynek (20 let)
Wavin Ekoplastik s.r.o.  
 
Medaile Za příkladnou práci
Ivana Brodňanská Karel Cerha
Iveta Kučerová Miloslav Zurynek
Jaroslav Hon  
 
Medaile Svatého Floriána
Pavlu Adamovi

     Ženy pak také předaly Jardovi houdkovi speciální ocenění "Šéf ptákovin" za jeho neustále vymýšlení zábavných soutěží pro naše pobavení.

vybrané dokumenty:


za rok 2014

     A už nám to zase uteklo. Rok je pryč a my v hasičárně hodnotíme minulost a plánujeme budoucnost. Tentokráte jsme i volili nový výbor na dalších 5 let.
Hasičárna byla plná. Jarda Houdek úvodem přivítal jak členy, tak i všechny hosty. Přijeli k nám kamarádi z Ovčár, Chlumína a Mlékojed. Za městský úřad pak starosta Josef Chalupa i místostarosta Vladimír Těšínský.

     Zpráva o činnosti se podívala na to, co se nám v loňském roce podařilo, zmínili jsme i to, co se tak úplně nepovedlo. Návštěva výroček okolních sborů, dozory na plesech a soutěž Požární ochrana očima dětí, jsou aktivity na první měsíce.
Pak je to koncem května Dětský den na náměstí a v červnu setkání Kostelců, tentokáte u Holešova na Moravě.
O letních prázdninách Kačák v Nedomicích a na konec srpna Rozloučení u Labe, po němž bezprostředně navazovala oslava Radimových narozenin. Vrcholem podzimu pak bylo nejprve soustředění u Josefa v Tanvaldu a poté kulatiny Vládi pod honosným názvem "Cesta do pravěku". Kocem roku jsme pomáhali při rozsvěcení vánočního stromu, holky tvořily adventní výzdobu a kulinářské umění prověřila soutěž o nejlepší karbanátek.

     Jednotka byla povolána k 28 zásahům, z čehož větší polovinu tvořily požáry.
V hasičárně máme novou kuchyňskou linku, koupili jsme také nový kompresor. Techniku se snažíme udržovat v provozuschopném stavu, i když u Avie je to už hodně těžké.
Snažili jsme se i školit, ale zde jsou stále rezervy. Velitelé a strojníci se účastní pravidelně ověřování znalostí u HZS, někteří z jednotky byly též v Cítově. Výcvik s dýchacími přístroji organizujeme pravidelně. Účast některých jedinců na školeních je ale velmi sporadická.

     Osvěta v rámci Hasíka je již stálicí naší činnosti. Máme opět dva nové členy - Katku Nešněrovou a Petra Hamšíka.

     Po tradičně dobrém gulášku, který uvařili Vláďa a Pavlem a holky starostlivě ohřívaly a servírovaly, nám Jarym promítl videoklip z Radimových narozenin. No pak jsme debatovali vzájemně mezi sebou i s našimi hosty. Hudební doprovod zajistilo duo Vláďa s Michalem, kteří byli doprovázeni spoustou zpěváků.

Na valné hromadě obdrželi Medaili Za věrnost (10 let):

Ivana Brodňanská Iveta Kučerová
Květa Tomešová Karel Cerha


vybrané dokumenty:


za rok 2013

     Rok utekl jako voda a my jsme se opětovně sešli v hasičárně, podívat se nazpátek na ten rok minulý a říci si, co bychom chtěli dělat letos.
Hasičárna byla opravdu plná. Jarda Houdek úvodem přivítal jak členy, tak i všechny hosty. Přijeli k nám kluci Ovčár, Brázdimi, Neratovic, Chlumína, za profesionální hasiče pak Zbyněk Štajnc, Petr Nicek, stavil se i Honza Hadrbolec. Za okresní sdružení přijel Jirka Nalezínek, za městský úřad pak starosta Josef Chalupa a místostarosta Vladimír Těšínský.

     Zpráva o činnost rekapitulovala rok 2013. Účast na shromážděních okolních sborů, dozory na plesech a soutěž Požární ochrana očima dětí, to je tradiční náplň na zimní měsíce.
Květen přinesl oslavy Romanova jubilea. Červen byl opravdu nabitý. Nejprve propršený Dětský den, ihned poté velká voda v našem bezprostředním okolí. No a pak náš den D - setkání Kostelců na domácí půdě.
Začátek prázdnin zpestřil Kačák v Nedomicích, jejich závěr potom Rozloučení u Labe a Fandův mariňácký výcvik. V září jsme byli na oslavě v Neratovicích a měli jsme i ve sboru i svatbu. V řijnu jsme se podívali zase k Josefovi do Tanvaldu. Závěr roku vyplnilo rozsvěcení vánočního stromu, škvarkové placky a adventní výzdoba.

     Jednotka byla povolána k 26 zásahům, což je o 10 více než rok předcházející. Hlavní zásluhu měli místní vandalové díky požárům kontejnerů na separovaný odpad a červnové povodně.
V prvním pololetí jsme též dokončili hlavní práce na rekonstrukci hasičáry. Technika je udržována v provozuschopném stavu, velká oprava byla na Matesovi. Z rozpočtu, a také díky povodňové dotaci, jsme částečně obnovili zásahové oděvy a máme i nové přilby a hliníkový žebřík.
Ve školeních máme stále rezervy. Cyklická příprava velitelů a strojníků je bez problémů. Ale u mužstva je to již horší. Sice jsme trénovali s dýcháky, bohužel však pouze jednou. Hlavní teorii jsme probírali v Tanvaldu. No, letos to musíme napravit.

      Jaryn pokračoval ve své práci pro Hasíka. Máme také dva nové členy - Věru a Milana Fatkovi. Je nás tedy ve sboru celkem již 30.

     Po dobrém gulášku pak zbytek večera příjemně utekl živou diskusí a zpěvem oblíbených písniček za kytarového doprovodu Michala.

Na valné hromadě obdrželi někteří z nás následující ocenění:

Čestné uznání Medaily Za Věrnost
Martina Preclíková František Švandrlík
  Josef Kozlovský
 
Medaile Za příkladnou práci Medaili Za zásluhy
Pavel Brodňanský Jaroslav Houdek
František Švandrlík Petr Tomeš


vybrané dokumenty:


za rok 2012

     Tak jsme se dočkali! Je pátek, 25. ledna. Nejenže dnes je první den první přímé volby našeho prezidenta, ale máme i výročku! Mrzne až praští a ta cesta do hasičárny vyžaduje pořádně se zazimovat. Hasičárna se plní místními, ale i hosty - přijeli naši kamarádi z Ovčár a z Chlumína. Za OSH tu byl Jirka Nalezínek, HZS reprezentoval Honza Hadrbolec a za městský úřad pak sám pan starosta, Josef Chalupa.

     Tentokráte Petr připravil i multimediální doplněk a kromě slideshow fotografií z loňských akcí, byl každý bod doplněn prezentací, kterou jsme promítali na vrata zbrojnice. Na začátek se ujal slova náš starosta Jarda a po přivítání a minutě ticha jsme se vrhli do práce. Program byl nabitý. Zpráva o činnosti rozdělená, na do několika bloků, nám připomněla, co vše se nám v roce 2012 podařilo, ale i to, kde máme ještě rezervy. Opětovně někteří oslavili své životní jubileum. Pravidlem jsou i asistence na místních plesech a jarní výlet u příležitosti pochodu do Prčic.
Velice úspěšní jsme byli ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí. Dětský den opětovně překnal rekordní účast, zaregistrovalo se 269 dětských účastníků, náměstí bylo prostě plné. Velice zajímavá byla Hasičská olympiáda v Kostelci u Kyjova, zábavu jsme si užili i v Nedomicicíh na místním Kačáku. Rozloučení s prázdninami se také povedlo.
Závěr roku se pak podobal těm předchozím, občerstvení při Rozsvěcení vánočního stromu, výroba adventních dekorací a dárečky pro obyvatele místního DPS. No a poslední noc někteří prožili u pivka, vínečka, dobrot a kytary v hasičárně.

     Zásahová jednotka uskutečnila celkem 16 výjezdů. Je to o 3 méně než v roce předchozím. Naštěstí jsme se oběšli bez povodní, vichřice či silných dešťů. Na jaře to byly výjezdy k požárům při vypalování trávy, hořelo i v plnírně propan butanu v Jiřicích. Ale i silvestrovský podvečer prověřil naši připravenost. V polovině prosince nás potkalo taktického cvičení, tentokráte záchrana osoby z Labe.
Na naší hasičárně je také pořád co dělat. Na jaře výměna oken a od podzimu pak pracujeme na kompletní rekonstrukci elektřiny. Vybudovali jsme i místnůstku pro chlapy se dvěma pisoáry.
Školení mužstva nás bohužel stále pálí. V březnu jsem sice zorganizovali zkoušky Hasič III a v září si v Tanvaldu vyzkoušeli dýcháky pod vodou, stále je však co zlepšovat.
Mates se loni dočkal velké opravy, nyní je však bohužel zase mimo výjezd. Máňa nám však docela spolehlivě slouží
Jaryn se také věnoval popularizaci Hasíka. Se svoji pomocnicí, Maruškou ze Zdib, posilují povědomí o hasičině mezi malými dětmi.

      Dočkali jsme se i rozšíření členské základny. Marek Loudil a Pavel Tomeš výrazně omladili náš věkový průměr.

     

Na valné hromadě obdrželi někteří z nás následující ocenění:

Čestné uznání Medaili Za zásluhy
Ivana Wimmerová Vladimír Kučera
Roman Wimmer Josef Vágo
  Radim Zurynek


vybrané dokumenty:


za rok 2011

     No a je to zase tady - výročka! V pátek 20. plná hasičárna, chybí pouze Petr, který nás pozdravuje z nemocnice. Pozvání tradičně přijali hosté a kamarádi z Neratovic, Ovčár a z Chlumína. Za OSH tu byl Jirka Nalezínek a za městský úřad pak místostarosta Vláďa Těšínký.

     Jarda schůzi zahájil, všechny přivítal a po minutě ticha a schválení programu se společně s Jarynem a Pavlem pustili do přednesu zprávy o činnosti. Připomněli zásadní aktivity sboru v roce 2011 - 40. narozeniny Petra a 70. p. Zurynka. Také každoroční asistence na místních plesech, jarní pochod do Prčic.
Tradiční Dětský den byl opětovně rekorní - 228 dětských účastníků a mnoho dalších dospělých. Mezníkem pak byla červnová svatba Jaryna a Jany Justové. To bylo panečku na místním náměstí rušno! I na setkání Kostelců jsme se neztratili. Fandovo maskování se nedalo přehlédnout. I když jsme tentokráte nebyli "na bedně", naše narychlo sestavené dětské družstvo, ostudu neudělalo.
Poněkud inovované Rozloučení s prázdninami také slavilo úspěch, ve velkém vedru se děti bavily. Sranda soutěž v Ovčárech se z našeho pohledu pak nesla v duchu "není důležité vyhrát, ale zúčastnit se".
Závěr roku pak přinesl další, již pravidelné aktivity - zajištění občerstvení na Rozsvěcení vánočního stromu, výrobu adventních dekorací a symbolické sbohem roku 2011 a přivítání toho nového v hasičárně.

     Zásahová jednotka uskutečnila celkem 19 výjezdů. Je to o 5 méně než v roce 2010. K těm významnějším počítáme březen, kdy v době velkého sucha hořela tráva, na Velikonoce pak několikadenní požár lesa v Želízíchým. Účastnili jsme se i 1 taktického cvičení a to v březnu v místním Ekoplastiku.
Podlaha v garáži dostala novou finální úpravu, vyměnili jsme i prakticky všechna vnitřní futra a dveře, v části chodby a v šatně máme na podlaze dlažbu.
Radim rozšířil řady strojníků. Bohužel zaostáváme ve školení mužstva. I když jsem si v září vyjeli na soustředění do Tanvaldu, nakonec se nepodařilo zorganizovat zkoušky odbornosti Hasič III, snad letos.
Pepa se velmi příkladně stará o techniku (on v té hasičárně snad občas i spí) a Mates dostává prochází prakticky generálkou plechařiny. Nakoupili jsme také nějaké nářadí a další vybavení, které nám jistě bude ku prospěchu.
Jaryn se také věnoval popularizaci Hasíka. Má novou posilu, Marušku ze Zdib, a tak společně besedují ve školách a rozšiřují povědomost o hasičině mezi nejmladší.

      Stále je nás ve sboru 27. Je na nás na veřejnosti vidět, všechny úkoly si plníme. Ale ať se snažíme, jak chceme, rozšířit naše řady se bohužel nedaří.

     

Na valné hromadě obdrželi někteří z nás následující ocenění:

Medaili Za věrnost 20 let Medaili Za věrnost 10 let
Jaroslav Houdek Pavel Brodňanský
Josef Vágo  


vybrané dokumenty:


za rok 2010

     A rok zase utekl jako voda. V pátek 21. ledna jsme se ve téměř všichni sešli v hasičské zbrojnici, abychom se maličko poohlédli zpět. Pozvání na naší výročku přijalo i mnoho hostů a my jsme se tak setkali se našimi kamarády z Neratovic, Ovčár a z Chlumína. Za OSH tu byl Jirka Nalezínek a za městský úřad starosta, pan Josef Chalupa.

     I v tom právě skončeném roce jsme toho prožili docela dost. Jako požární hlídka jsme asistovali na Mysliveckém, Městském a Vodáckem plese. Počátkem dubna se tři zástupci přesvědčili, že zdolat v plné výbavě Domažlickou věž opravdu není žádná sranda. Dana a Květa také po hasičsku oslavily své jubileum. Na jaře jsme se také proškolili v ovládání čerpadel a v jízdě na motorovém člunu.
V květnu pak, i přes nepřízeň počasí, mnoho z nás šlapalo 26 km do Prčic. Dětský den se nám zase povedl, 183 dětských účastníků a náměstí plné barevné pěny jsou toho důkazem.
Setkání kostelcům bylo tentokáre v Kostelci nad Černými lesy a ženské družstvo opět přivezlo pohár za 1. místo. Konec školního roku jsme zpestřili dětem z Mratína, počátkem července pak jsem zavítali do Chlumína, kde místní dobráci slavili své výročí založení sbotu. Bohužel na rozloučení s prázdninami byla obloha celkem dosti zamračená, no ale stejně přišlo téměř 100 dětí.

     Povodně i loni sužovaly naší republiku. V květnu jsme uspořádali materiální sbírku a vše odvezli na severení Moravu. V srpnu pak jsem jeli osobně pomíhat na Liberecko.

     Advetní čas začal naší účastí na rozsvěcení vánočního stromu a výrobou dekorací. S rokem 2010 jsme se rozloučili společně v naší hasičárně.

     V loňském byla zásahová jednotka povolána celkem ke 24 výjezdům, což je o 2 více než v roce 2009. Účastnili jsme i 1 taktického cvičení.
V rámci zvyšování odbornosti jsme Roman Wimmer se získal osvědčení Vůdce malého plavidla, Karel Cerha osvědčení Nositele dýchací techniky a Jarda Hona pak počátkem prosince úspěšně absolvoval kurz strojníka, s dýcháky jsme také trénovali na polygonu.
Veškerá naše technika je především díky svědomité péči Pepíka Vága pečlivě udržována a je způsobilá práce při zásazích, na které jsme povoláni. Podlaha v hasičárně je nově vybetonovaná i u posledního stání.

     V současné době má sbor celkem 27 členů, z toho je 17 členů zásahové jednotky obce. Členský kádr se snížil v minulém roce rozšířil o dva. V rámci činnosti sboru bylo v minulém roce odpracováno celkem téměř 1200 brigádnických hodin.

Na valné hromadě obdrželi někteří z nás následující ocenění:

Medaili Za zásluhy Čestné uznání OSH
Pavel Adam st. Jaroslav Hon


vybrané dokumenty:


za rok 2009

     Opět po roce, tentokráte v pátek 15. ledna jsme se ve velice hojném počtu sešli v hasičské zbrojnici, abychom uzavřeli loňský rok. Pozvání přijalo a výročky se zúčastnilo tentokráte mnoho hostů. Tradičně jsme přivítali kamarády z Neratovic a Ovčár. Přijeli však i dobráci z Mlékojed a Chlumína. Za HZS tu byl velitel stanice Mělník Honza Hadrbolec, za OSH pak Jirka Nalezínek. Z městského úřadu starosta, pan Josef Chalupa.

     I když ten právě skončený rok nebyl událostmi tak nabitý, jako rok 2008, přesto jsme toho stihli velmi mnoho. Hned v únoru se náš "malý" Pepa oženil. V květnu pak jsem posilovali fyzičku na cestě do Prčic. Dětský den proběhl v poněkud zamračeném počasí, ale zase s rekordní účastí 150 dětí. Na setkání kostelcům tentokáre v Kostelci nad Vltavou smíšené družstvo obsadilo 3. místo a přivezlo do sbírky další pohár.
Bohužel ani v loňském roce se naší republice nevyhnuly povodně. Na přelomu června a července se přehnaly hlavně jižními Čechami a severní Moravou. Proto jsme společně s dobráky z Neratovice a z Ovčáry přispěli obci Husinec. Po domluvě s místním starostou jsme nakoupili prostředky na úklid, pitnou vodu a vše jsme jeli osobně předat.
O letních prázdninách jsme se účastnili oslav 120 let SDH Ovčáry, tam se nám bohužel na bednu nepodařilo probojovat.
Tradiční rozloučení s prázdninami jsme po několika letech trochu inovovali, účast byl také rekordní - 111 dětí.

     11. října se na svět poprvé podíval Matyášek Preclík a hned se stal naším členem.

     Advetní čas začal výrobou vánočních dekorací a s rokem jsme se rozloučili společně po hasičsku.

     V roce 2009 byla zásahová jednotka povolána celkem ke 22 výjezdům, což je o 8 méně než v roce předchozím. Účastnili jsme se také 3 cvičení.
V rámci zvyšování odbornosti jsme dvakrát cvičili s dýcháky na polygonu, prodloužili jsem si osvědčení na motorovou pilu a nově jsme získali kvalifikaci Vůdce malého plavidla.
Veškeré naše vybavení je pečlivě udržováno a je způsobilé práce při zásazích, na které jsme povoláni.

     V současné době má sbor celkem 28 členů, z toho je 17 členů zásahové jednotky obce. Členský kádr se v minulém roce rozšířil o dva nováčky - v lednu o Martinu Preclíkovou a v říjnu pak se naším členem stal ten nejmladší, právě narozený Matyáš Preclík. Dva členové, Miloš Adam a Jirka Klobása, své členství ukončili. Na členských schůzích jsme se sešli celkem 6x, na výborových pak 4x. V rámci činnosti sboru bylo v minulém roce odpracováno celkem téměř 1200 brigádnických hodin (a to hlavně na údržbě techniky).

Na valné hromadě obdrželi někteří z nás následující ocenění:

Medaili za věrnost Čestné uznání OSH
Pavel Adam ml. > 20 let Petr Maršálek
Vladimír Kučera > 20 let Speciální poděkování
Radek Vojtěch > 20 let Pavel Adam st.


vybrané dokumenty:


za rok 2008

     V pátek 16. ledna jsme se po roce jsme se opět v hojném počtu sešli v hasičské zbrojnici, abychom se ohlédli a zhodnotili právě uplynulý rok, který byl pro náš sbor rokem velmi výjimečným. Naše pozvání přijal za Městský úřad starosta, pan Josef Chalupa a pozdravit nás přijeli i zástupce z OSH a jako již téměř tradičně také kamarádi z Neratovic a Ovčár

     Prakticky celý rok 2008 byl věnován historickému výročí 130 let od založení našeho sboru. No a protože sborů s takto dlouhou tradicí není v naší republice mnoho, rozhodli jsme se toto pěkné výročí důstojně oslavit. A tak kromě již tradičních aktivit, popularizujících práci dobrovolných hasičů, nám přibylo i několik akcí, které se především vztahovaly právě k našemu výročí.

     Zásahová jednotka byla povolána celkem ke 30 výjezdům. K těm nejdůležitějším zcela jistě patřila 1. března aktivní účast na odstraňování následků ničivého vichru Emma, 2. května požár stájí cirkusu Berousek v Bášti, 19. června prověřovací cvičení v prostorách místní ZŠ nebo 12. září pomoc při největším letošním požáru ve středočeském kraji v závodě Akumy Mladá Boleslav. Při zásazích nedošlo k žádnému zranění člena, což je mimo jiné i důkazem toho, že všichni členové jednotky své úkoly plní svědomitě a pečlivě.

     Celá zbrojnice včetně technických prostor, klubovny a garáže byla počátkem letních prázdnin vymalována, byly dokončeny regálové plochy v technických prostorech pro PHM, maziva a technický materiál. Zásahová vozidla jsou především díky starostlivé péči Pepíka Vága a Pavla Adama staršího, ale i ostatních členů, pravidelně udržována a jsou způsobilá provozu.

     V současné době má sbor celkem 28 členů, z toho jich je 17 členem zásahové jednotky obce. Členský kádr se nám podařilo rozšířit o dva nováčky. V rámci činnosti sboru bylo v minulém roce odpracováno celkem téměř 2500 brigádnických hodin (hlavně na údržbě techniky a hasičárny)

     

vybrané dokumenty:


za rok 2007

     Opět se blíží konec roku a s ním období bilancování. My jsme se sešli v pátek 14. prosince v naší hasičárně, kde jsme na výroční valné hromadě hodnotili uplynulý rok. Naše pozvání přijal za Městský úřad starosta, pan Josef Chalupa a pozdravit nás přijeli i zástupci z OSH a jako již téměř tradičně také za Neratovické kolegy Milan Valášek.

     Rok 2007 se do historie SDH Kostelec nad Labem zapíše jako rok, ve kterém došlo k úplné stabilizaci všech činností sboru. Ať se již jedná o tradičně pořádaný dětský den, či rozloučení s prázdninami pro nejmenší, či naše účast na setkání Kostelců nebo postupné vylepšování naší zbrojnice až po činnost naší zásahové jednotky - veškeré tyto aktivity se pro náš sbor staly naprostou samozřejmostí. Díky podpoře a to nejen finanční, které se nám dostává od městského úřadu a našich sponzorů a také díky píli členů sboru se nám podařilo udělat celou řadu významných počinů, o kterých se nám před několika lety ani nesnilo. Ve zbrojnici byla dokončena výměna vjezdových vrat a provedena první část rekonstrukce bývalé kočárkárny.
Zásahová vozidla byla pravidelně udržována a jsou způsobilá provozu. Nově nám začal sloužit člun se závěsným motorem pro který dokončujeme převozní přívěs. Do vybavení sboru přibylo nová motorová pila CASTOR, žebříky, pákové nůžky, háky.

     V součastné době má sbor celkem 26 členů, z toho je 17 členů zásahové jednotky obce. Potěšující informací je, že jsme se od minulého roku rozrostli o 2 nové členy.

Na návrh výboru OSH udělil našim členům následující ocenění:

Čestné uznání OSH Medaili Za věrnost
Ivaně Brodňanské Miloslavu Zurynkovi > 40 let
Daně Cerhové Petru Tomešovi > 10 let
Andree Chalupové  
Ivetě Kučerové  
Květoslavě Tomešové  
Radce Vojtěchové  


vybrané dokumenty:


za rok 2006

     V pátek 19. ledna jsme se sešli v naší hasičárně, abychom na výroční valné hromadě zhodnotili uplynulý rok. Z celkových 24 členů sboru se zúčastnilo 19, přivítali jsme také 2 zástupce města - starostu, pana Josefa Chalupu, a místostarostu, pana Vladimíra Těšínského. Pozdravit nás přišli i kolegové z Ovčár, Neratovic a zástupce okresu.

     Rok 2006 byl v mnohém pro SDH Kostelec nad Labem významný a v některých oblastech dokonce rekordní. Členové výjezdové jednotky byli povoláni k dosud nejvyššímu počtu zásahů, kde se významně projevila orientace naší jednotky na speciální činnosti při technických zásazích či asistencích. Celkem jsme tedy vyjížděli 10 x k požárům, 1 x k dopravní nehodě, 15 x na technickou pomoc, 10 výjezdů bylo spojeno s povodněmi a 3 x se jednalo o planý poplach. Za velice významnou událost v roce 2006, kterou nelze opominout, bylo předání děkovného diplomu od tehdejšího ministra vnitra Františka Bublana našemu SDH za pomoc při likvidaci následků jarních povodní. Diplom převzal na pražském hradě velitel naší jednotky Radim Zurynek.

     Jako tradičně jsme také připravili několik akcí pro děti. Pořádali jsme ukázku naší práce pro školní družinu, soutěží na dětském dnu se zúčastnil rekordní počet 174 dětí a na akci „Rozloučení s prázdninami" se k nám přišla podívat také více než stovka dětí a ještě více dospělých.. Díky tomu, že se členská základna rozšířila o některé naše manželky, tak jsme poprvé na setkání Kostelců postavili dvě soutěžní družstva a právě to, ve kterém byly nové členky, získalo 2. místo. V září se pak Radim Zurynek společně s Fandou Švandrlíkem v Liberci účastnili Memoriálu záchranářů z Manhattanu, kde oblečeni do dýchací techniky museli vystoupat až do 21. patra budovy tamního krajského úřadu.

     Mnoho hodin práce jsme také věnovali údržbě naší „stařičké" techniky. Obě naše zásahová vozidla se daří hlavně díky obětavosti Pepíka Vága udržovat stále v dobrém stavu. Vybavili jsme je novými výstražnými majáky a radiostanicemi. Členové výjezdové jednotky byli dovybaveni ochrannými pomůckami, jako např. zásahová obuv, rukavice, ochranné kukly Nomex a svítilnami na ochranné přilby. Díky sponzorskému daru firmy Wawin Ekoplastik, s.r.o. jsme také rozšířili naši výbavu o nové polomasky, tlakové láhve pro dýchací přístroje Saturn a 2 speciální proudnice Tajfun. Část použité dýchací techniky jsme také obdrželi od HZS Mělník. Do vybavení sboru přibylo nové přenosné čerpadlo Heron.

     Členové jednotky se pravidelně účastnili interních školení pod vedením velitele jednotky. Dále vybraní jednici úspěšně absolvovali školení nositelů dýchací techniky, řidičů nákladních vozidel, technika a periodických školení velitelů.

     Jsme rádi, že můžeme zopakovat konstatování z minulého roku o skvělé spolupráci mezi Městským úřadem Kostelec nad Labem v čele se starostou, panem Josefem Chalupou, a naším sborem. Také s okolními sbory jsme pokračovali v utužování spolupráce nejen v oblasti zásahové činnosti, ale i v oblasti popularizace hasičů. Za všechny jmenujme sbory SDH Neratovice, SDH Všetaty a SDH Ovčáry se kterými máme nejužší přátelské kontakty (zásahy, ukázka techniky při rozloučení s prázdninami). Velmi dobře se rozvíjí spolupráce s firmou WAVIN EKOPLASTIK. Materiální podpora této firmy se stala velmi významnou položkou pro technický rozvoj sboru. Jako dalšího sponzora musíme také jmenovat firmu VS Bus, Vlastimila Sochora, od něhož jsme dostali vysokotlakou myčku a rodinu Skrčených z Kostelce.

Na návrh výboru OSH udělil našim členům následující ocenění:

Čestné uznání OSH Medaili Za příkladnou práci Medaili Za věrnost
Josefu Kozlovskému Vladimíru Kučerovi Pavlu Adamovi st. - 40 let
Františku Švandrlíkovi Josefu Vágovi Pavlu Adamovi ml. - 10 let
Petru Tomešovi Radimu Zurynkovi Miloši Adamovi - 10 let
    Jiřímu Klobásovi - 10 let
    Petru Maršálkovi - 10 let
    Radimu Zurynkovi - 10 let
Výbor SDH uděluje za příkladnou podporu požární ochrany v Kostelci nad Labem čestné uznání firmě Wawin Ekoplastik s.r.o.

vybrané dokumenty:

  článek v Hasičských novinách č. 03

za rok 2005

Výroční valná hromada za rok 2005 se konala 13. ledna 2006 v naší hasičárně. Zúčastnilo se jí 17 členů. Jako hosty jsme přivítali starostu Kostelce, pana Josefa Chalupu, za OSH nás přišel pozdravit také jejich zástupce a dostavili se také i kamarádi ze sousedních sborů z Neratovic a Ovčár

Na návrh výboru OSH udělil našim členům následující ocenění:

Čestné uznání OSH Medaili Za věrnost
Pavlu Brodňanskému Jaroslavu Houdkovi
Jaroslavu Houdkovi Vladimíru Kučerovi
Jiřímu Klobásovi Josefu Vágovi
Vladimíru Kučerovi Radku Vojtěchovi
Josefu Vágovi  
Radku Vojtěchovi  
Radimu Zurynkovi  

vybrané dokumenty:


za rok 2004

Výroční valná hromada za rok 2004 se konala 28. ledna 2005 v naší hasičárně. Zúčastnilo se jí 14 členů. Jako hosty jsme přivítali starostu Kostelce, pana Josefa Chalupu, za OSH nás přišel pozdravit pan Havel.

vybrané dokumenty:


Členské schůze

za rok 2021

 • 5. srpna mimořádná členská schůze

  Covidová situace se trohu uklidnila a tak jsme po velmi dlouhé době měli možnost se opětovně sejít společně všichni v hasičárně.
  No a když se nepodařilo uspořádat klasickou řádnou Výroční valnou hromadu, pojali jsem setkání jako formu členské schůze a takové symbolické rozloučení s Matýskem.

  vybrané dokumenty:.: nahoru :.     


za rok 2020

 • 31. ledna

.: nahoru :.     

za rok 2019

 • 1. prosince
 • 4. srpna
 • 3. května
 • 22. března
 • 8. února

.: nahoru :.     


za rok 2018

 • 22. dubna

Slavnostní schůze k 140. výročí založení sboru

V sobotu 28. července jsme se tentokrát sešli v 15 hodin v obřadní síni místního MěÚ, abychom si připomenuli významné výročí.

vybrané dokumenty:.: nahoru :.     


za rok 2017

 • 21. října
 • 18. července
 • 14. května
 • 27. ledna

.: nahoru :.     


za rok 2016

 • 19. srpna
 • 20. května
 • 8. ledna

.: nahoru :.     


za rok 2015

 • 23. října
 • 7. srpna
 • 15. května
 • 9. ledna

.: nahoru :.     


za rok 2014

 • 7. listopadu
 • 15. srpna
 • 23. května
 • 3. ledna

.: nahoru :.     


za rok 2013

 • 9. července
 • 10. května
 • 9. února

.: nahoru :.     


za rok 2012

 • 3. srpna
 • 18. května
 • 9. března

.: nahoru :.     


za rok 2011

 • 24. června
 • 15. května
 • 25. března
 • 14. ledna

.: nahoru :.     


za rok 2010

 • 13. srpna
 • 16. května
 • 26. března

.: nahoru :.     


za rok 2009

 • 2. října
 • 28. srpna
 • 7. srpna
 • 26. června
 • 15. května
 • 29. března

.: nahoru :.     


za rok 2008

Slavnostní schůze ke 130. výročí založení sboru

V sobotu 26. července jsme se tentokrát sešli v 10 hodin v obřadní síni místního MěÚ, abychom si připomenuli významné výročí.

vybrané dokumenty:
 • 29. srpna
 • 6. srpna
 • 20. června
 • 24. dubna
 • 29. března
 • 29. února

.: nahoru :.     


za rok 2007

 • 10. srpna
 • 22. dubna
 • 4. března

.: nahoru :.     


za rok 2006

 • 10. listopadu
 • 29. září
 • 25. srpna
 • 12. května
 • 14. dubna
 • 3. března

.: nahoru :.     


za rok 2005

 • 25. listopadu
 • 7. října
 • 16. září
 • 28. srpna
 • 5. srpna
 • 8. července
 • 10. června
 • 27. května
 • 1. května
 • 5. března

.: nahoru :.     


za rok 2004

 • 29. prosince
 • 14. listopadu
 • 5. září
 • 20. srpna
 • 23. července
 • 14. května
 • 19. března
 • 13. února

.: nahoru :.     


Výborové schůze


za rok 2020

 • 31. ledna
 • 3. ledna

.: nahoru :.     


za rok 2019

 • 8. listopadu
 • 16. srpna
 • 4. srpna
 • 24. května
 • 17. ledna
 • 6. ledna

.: nahoru :.     


za rok 2018

 • 2. listopadu
 • 24. srpna
 • 28. května
 • 6. dubna
 • 11. března
 • 11. února
 • 26. ledna
 • 5. ledna

.: nahoru :.     


za rok 2017

 • 19. listopadu
 • 29. září
 • 14. května
 • 3. dubna
 • 17. března
 • 24. ledna
 • 6. ledna

.: nahoru :.     


za rok 2016

 • 21. října
 • 22. července
 • 8. dubna
 • 4. března
 • 8. ledna

.: nahoru :.     


za rok 2015

 • 18. prosince
 • 20. listopadu
 • 23. října
 • 7. srpna
 • 23. dubna
 • 6. března
 • 9. ledna

.: nahoru :.     


za rok 2014

 • 7. prosince
 • 22. října
 • 25. června
 • 3. ledna

.: nahoru :.     


za rok 2013

 • 4. července
 • 29. března
 • 9. února
 • 18. ledna
 • 2. ledna

.: nahoru :.     


za rok 2012

 • 20. listopadu
 • 5. října
 • 13. července
 • 18. května
 • 6. dubna
 • 1. února
 • 6. ledna

.: nahoru :.     


za rok 2011

 • 9. prosince
 • 11. listopadu
 • 30. září
 • 19. srpna
 • 15. července
 • 24. června
 • 11. května
 • 20. dubna
 • 11. března
 • 25. února
 • 14. ledna
 • 7. ledna

.: nahoru :.     


za rok 2010

 • 12. listopadu
 • 1. října
 • 30. července
 • 25. června
 • 7. května
 • 26. března
 • 29. ledna
 • 8. ledna

.: nahoru :.     


za rok 2009

 • 9. prosince
 • 13. listopadu
 • 3. února
 • 11. ledna

.: nahoru :.     


za rok 2008

 • 1. srpna
 • 11. července
 • 25. června
 • 16. května
 • 12. října
 • 18. dubna
 • 29. února
 • 10. února
 • 13. ledna

.: nahoru :.     


za rok 2007

 • 7. prosince
 • 2. listopadu
 • 12. října
 • 14. žáří
 • 6. února
 • 26. ledna
 • 14. ledna

.: nahoru :.     


za rok 2006

 • 22. prosince
 • 8. prosince
 • 13. října
 • 8. září
 • 14. července
 • 24. března
 • 3. března
 • 6. ledna

.: nahoru :.     


za rok 2005

 • 18. prosince
 • 18. listopadu
 • 21. října
 • 9. září
 • 14. srpna
 • 22. července
 • 2. července
 • 1. dubna
 • 11. března
 • 14. ledna
 • 7. ledna

.: nahoru :.