SDH Kostelec nad Labem

aneb stránky ze života Kosteleckých "dobráků"

 

Kontakt JSDH:

JPO III
číslo jednotky   216116

volací znaky
HME760     CAS20
HME761     CAS32
HME764     DA Iveco
HME765     velitel

velitel JSDH: 603 782 382
email: sdh-knl@seznam.cz

Důležité telefony:

tísňová linka                112
hasiči                           150
záchranná služba        155
policie                          158
městská policie            156 rok 2022
 rok 2021
 rok 2020
 rok 2019
 rok 2018
 rok 2017
 rok 2016
 rok 2015
 rok 2014
 rok 2013
 rok 2012
 rok 2011
 rok 2010
 rok 2009
 rok 2008
 rok 2007
 rok 2006

 Návštěvní kniha

Internetová kronika


Rok 2022

24. prosince     setkání u stromečku


Jak se již stalo dobrou tradicí, i letos na Štědrý den se ten kdo měl čas vydal odpoledne ke stromečku na náměstí.
Popřáli jsme si příjemné a pohodové prožití vánočních svátků, ženy si vyměnily drobné dárečky a muži si ochutnali nějaký ten panáček.

7. prosince     pietní akt - minuta ticha


Dnes se členové výjezdové jednotky připojili k uctění památky dorobolného hasiče, který zemřel při požáru v Novém Boru.
Čest jeho památce a upřímnou soustrast všem pozůstalým.

27. listopadu     stromečky pro radost


Myšlenka zpříjemnit začátek adventu několika spoluobčanům se stala milou předvánoční tradicí, a i když se tomu nechce věřit, letos se ženy „hasičky" sešly již po patnácté, aby společně vyrobily drobné překvapení pro obyvatele místního Domu s pečovatelskou službou.
Ženám sice dalo trochu přemýšlení, co zhotovit, aby se neopakovaly a konečný výtvor cílovou skupinu potěšil, ale po krátké debatě padlo rozhodnutí. Pro letošek zvolily jeden z tradičních symbolů Vánoc - stromeček. Ten zhotovily z dřevěných lamelek a doplnily ho ozdobičkami ve tvaru různě velikých a barevných kouliček, sáčkem voňavého čaje a hasičským přáním PF 2023.
I když stromeček měl modernější vzhled, doufáme, že přispěl k předvánoční náladě obdarovaných a stal se jednou z prvních adventních dekorací v jejich příbytku.

24. září     soutěž pro opravdové chlapi

Již třetí ročník Chlapského dne proběhl v sobotu 24. 9. 2022 na Malém hřišti. Opět jsme připravili osm soutěžních disciplín. Tematicky se soutěž dotýkala zejména práce hasičů, např. přenést těžkou figurínu, hodit do dálky rozdělovačem, balit hadici na čas, překonat překážkovou dráhu s nasazeným dýchacím přístrojem či použít vyprošťovací nářadí při přenášení pingpongových míčků.

           

Soutěže se mohli zúčastnit nejen samotní muži, ale pamatovali jsem i na dorost ve věkové kategorii 15-18 let. Nakonec se našla i jedna odvážná žena, která se celé soutěže zúčastnila bez větších úlev. Mimo vlastní soutěž jsme nezapomněli ani na zábavu pro rodinné příslušníky, zejména děti. V porovnání s loňským rokem se soutěže účastnilo méně závodníků, což nás trochu mrzelo, protože počasí bylo opravdu nádherné.

           

A jak to všechno dopadlo? Všichni, jak soutěžící a jejich doprovod, tak i my pořadatelé, jsme si to užili. Vítězové obdrželi hodnotné ceny a určitě se příští rok sejdeme na dalším ročníku soutěže pro opravdové muže, a nejen pro ně.

3. září     Rozloučení s prázdninami

Skoro přesně na den od loňského rozloučení jsme na sobotu 3. 9. 2022 naplánovali letošní Rozloučení s prázdninami. Už v dopoledních hodinách část organizačního týmu připravovala nástupní molo ke člunu a další parta zase stavěla „lanovku" na pláži u řeky Labe. Samozřejmě ještě pár rukou bylo potřeba i k přípravě prostor v „hasičárně" a nachystání všech věcí na stanoviště a do našeho stánku. V poledních hodinách naštěstí bylo hotovo a zbývalo pak jen připravené věci z „hasičárny" rozvést na místo a postavit stánek. Vše jsme stihli tak akorát, abychom mohli v 14:00 hodin spustit zápis prvních dětí. Nutno zmínit, že první zájemci však dorazili mnohem dříve a až do 15:00 hodin se u našeho registračního místa tvořila fronta. Vždyť bylo vydáno rekordních 209 zápisových lístků (mnohem více než loni) a obrovský zájem nás i trochu zaskočil, i když nás to velmi těší, že děti rády chodí na tuto již tradiční akci.
Po zápisu už mohli zapsaní, někteří s doprovodem, vyrazit směrem k Labi a po cestě plnili úkoly na čtyřech stanovištích. Celá trasa byla lemována tabulemi s kvízovými otázkami a správné odpovědi si všichni mohli zkontrolovat v cíli. Na pláži čekala na odvážné lanovka či projížďka ve člunu. Jeden ze člunů nám poskytl HZS Neratovice, za což jim patří poděkování. Samozřejmě na vše dohlížela naše „Terezka" - nová cisterna, která do dáli zářila novotou a přitahovala svým vzhledem nejednoho návštěvníka.

     

Jsme moc rádi, že zájem o tuto akci rok od roku vzrůstá, bohužel s tím jsou spojené dlouhé fronty, hlavně na lanovku, kde musí být dodržena všechna opatření (úvazky, helma) kvůli bezpečnosti dětí. Pro ukrácení dlouhé doby jsou proto vždy v prostorách pláže připraveny i různé hry a věřte, že stále přemýšlíme o tom, jak vše ještě více vylepšit.
Moc všem děkujeme za trpělivost a pochopení a doufáme, že se všichni dobře pobavili a děti si společně s doprovodem v sobotním slunečném odpoledni tuto akci užily.

     

srpen     požár v Národním parku České Švýcarsko


Rozsáhlý požár v NP České Švýcarsko vypukl v Malinovém dole dne 24. července a jeho průběh pravděpodobně sledovala celá republika se zatajeným dechem. Se samotným požárem bojovaly jednotky celé tři týdny a během zásahu se u požáru vystřídalo kolem 6000 hasičů a 400 kusů požární techniky. Po uhašení požáru dne 13. 8. byla Správě NP České Švýcarsko Hasičským záchranným sborem nařízena dohlídka nad požářištěm, a to až do konce měsíce srpna. Této dohlídky se účastnili i kostelečtí hasiči.


V polovině srpna byl velitel jednotky osloven Správou NP České Švýcarsko, jestli bychom se nemohli účastnit dohlídky a tzv. dohašovacích pracích v národním parku. Po konzultaci s vedením našeho města byla správě NP pomoc přislíbena. A tak se 19. srpna v pět hodin ráno vydali čtyři členové jednotky v našem novém zásahovém vozidle na pomoc do národního parku. Až při průjezdu vyhořelým lesem, kde je spousta popela, shořelých stromů a bohužel i několika vyhořelých domů, si člověk uvědomí, jak je proti tomuto živlu v tomto rozsahu nicotný.

     

Naší jednotce byl přidělen úsek v okolí Pravčické brány. V této oblasti se jednotka pohybovala celé čtyři dny. Práce zde byla různorodá. Převážně se ale jednalo o vyhledávání skrytých ohnisek požáru, kde nám byla velkým pomocníkem naše termokamera. Při těchto vyhledávacích pracích jednotka za dvanáctihodinovou směnu průměrně nachodila kolem 18 km (cca 22000 kroků), a to s převýšením 250 metrů. Dále jednotka prováděla úkony spojené se zásobováním mezi jednotlivými čerpacími stanovišti a to s ohledem na charakter terénu, vše samozřejmě pouze pěšky.

     

Poslední den byla jednotka určena k obsluze čerpacích stanovišť, která zásobovala hasební vodou úsek v okolí Pravčické brány a ještě cca tři kilometry za ní. Celková vzdálenost z místa, do kterého mohly dojet hasičské cisterny, až po poslední proudnici v nejzazším bodě našeho úseku byla přibližně šest kilometrů. Jen pro představu uvedu, že jedna požární hadice má délku dvacet metrů, hovoříme tu tedy přibližně o 300 kusech hadic. Toto dopravní vedení bylo tvořeno dvěma vedle sebe jdoucími hadicemi, tedy téměř cca 600 kusy hadic.
V pondělí, v nočních hodinách se jednotka vrátila zpět domů. Dojem z celé akce je slovy nepřenositelný, protože velikost zasažené oblasti je skutečně neuvěřitelná. Přes náročnost jednotlivých úkolů a značnou únavu, jsme se ale domů vrátili s pocitem, že jsme za naše město mohli pomoci a přispěli alespoň částečně k nápravě.

18. června     setkání Kostelců - jsme na bedně

Po dvouleté pauze se opět uskutečnilo setkání Kostelců tentokrát v Červeném Kostelci. Součástí těchto setkání jsou vždy i různá sportovní klání, a to včetně soutěže mezi hasičskými družstvy. I my jsme jeli na toto setkání hlavně za účelem zúčastnit se hasičské soutěže, i když jsme vůbec netušili, jak bude soutěž probíhat.
Organizátoři z SDH Červený Kostelec se rozhodli připravit netradiční požární útok, který byl ještě navíc zkomplikovaný tím, že kromě velitele byli členové družstva připoutáni k sobě po dvojicích za ruku. Dále byl útok zpestřen i překonáváním dalších překážek a velitel musel na začátku vypít půlitr zvoleného nápoje, většinou piva.
I když pravidla vypadala opravdu složitě, nakonec jsme byli s naší účastí, ale hlavně s výsledkem velmi spokojeni. Díky úsilí všech členů družstva jsme dosáhli na 2.místo z celkového počtu 8 zúčastněných družstev. Vítězi se stalo samozřejmě místní SDH. Naše umístění na „bedně" jsme samozřejmě oslavili a organizátoři nás odměnili i pohárem a drobnými upomínkovými předměty.
Příští rok bude setkání zde u nás v Kostelci nad Labem a my už pomalu přemýšlíme, jakou soutěž vymyslíme pro naše kamarády hasiče.

 fotogalerie

28. května     Dětský den

Po dlouhé době jsme mohli konečně uspořádat Dětský den, to znamenalo důkladně se na vše připravit, domluvit se na organizaci celé akce a zajistit v dostatečném předstihu vše potřebné. Proto také na konci května v naší hasičárně probíhaly pod odborným vedením Jardy Houdka přípravné práce a z našeho skládku vynesly ochotné ruce hasičů všechny herní díly určené pro dětské soutěže, a pak se opravovalo a natíralo, abychom vše stihli do poslední květnové soboty.
Příprava se vyplatila, a tak v sobotu 28. 5. 2022 vše zářilo jako nové a my jsme čekali na první děti, které se rozhodly společně s rodiči oslavit dětský den po „hasičsku". Po obdržení zápisového lístku bylo připraveno pro soutěžící 10 stanovišť a z rozzářených očí dětí bylo vidět, že si to skutečně užívaly. Pro osvěžení si děti mohly vyzvednout u stánku točenou limonádu či v Kafárně zmrzlinu. A aby toho nebylo málo, na konci svého soutěžního klání si každý zapsaný účastník vybral drobnou odměnu.
A protože jsme v nedávné době obdrželi novou cisternu, bylo i na co koukat. Nové vozidlo zářilo uprostřed náměstí jako drahokam a poutalo pozornost snad všech přítomných. A že opravdu je na tomto autě co obdivovat a objevovat, to by určitě potvrdili nejen naši hasiči.
Na konec celého odpoledne jsme měli připravenou nadýchanou pěnu a čekali jsme, kolik dětí se do ní odváží vstoupit, protože celý den bylo sice slunečné, ale chladnější počasí. Ale bylo vidět, že ani rozmary počasí neodradily spoustu nadšenců pěnové nádhery a tu obláčkovou krásu si odvážlivci pořádně užili.
Všem zapsaným 220 dětem celé odpoledne rychle uteklo, stejně jako nám, a my jim všem děkujeme, že přišli s námi oslavit dětský den a přivítat naši novou cisternu Terezku. Moc děkujeme i sponzorům, bez jejichž příspěvků by příprava této akce byla mnohem komplikovanější.

 fotogalerie

16. května     CAS 20/4000/240 - S2R

Nové zásahové vozidlo jsme od firmy THT Polička převzali dne 11. dubna. Od této doby jste vozidlo už mohli vidět jezdit po Kostelci, i když stále ještě není zařazeno do výjezdu. Probíhají teprve kondiční jízdy, během nichž se strojníci seznamují s obsluhou a jízdními vlastnostmi nového auta. Nezahálejí ani ostatní hasiči, kteří se momentálně učí pracovat s moderním vybavením vozidla, aby při zásahu nezaváhali.Dne 30. dubna proběhlo oficiální předání vozidla naší jednotce. Při slavnostním předání bylo vozidlo představeno zastupitelům města, zástupcům Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a ostatním členům našeho sboru. Využili jsme přítomnosti pana starosty a místostarosty a naši novu Scanii jsme pokřtili krásným jménem - Terezka. Výběru jména jsme se samozřejmě věnovali pečlivě, snažili jsme se najít jméno krásné, s historickou spojitostí k jednotce či městu. A tak po tajném hlasování z navržených jmen vyšla jako vítězka Terezka, jméno patřící naší významné kostelecké rodačce T. Stolzové.
Při této slavnostní příležitosti bylo také předáno významné ocenění - Řád sv. Floriána - našemu nejstaršímu členovi Pavlu Adamovi za práci, kterou pro kostelecké hasiče za svůj život vykonal a stále vykonává.Nyní něco k popisu a technickému provedení naší Terezky. Cisterna je postavena na podvozku Scania P 440 B4×4HZ o rozvoru 4 550 mm. Podvozek řady XT má stálý pohon všech kol, nápravy jsou odpruženy listovými pružinami. Brzdy jsou bubnové, se zpomalením pomáhá retardér R3500, který brzdí přímo výstupní hřídel převodovky. Ta je automatizovaná, dvanáctistupňová GRS905R, se systémem Opticruise. Spojka je ovládána automaticky. O pohon se stará řadový šestiválec DC13 153 o výkonu 324 kW. Agregát o objemu 12,7 dm? splňuje emisní normu Euro5.
Světelné výstražné zařízení je modročervené kombinace. Spuštění, přepínání a vypnutí tónů je pro strojníka řešeno tlačítkem houkačky a je umožněno i samostatným tlačítkem v dosahu sedadla velitele.
Karosérie účelové nástavby je vyrobena z plechů a profilů ze slitiny lehkých kovů technologií prizmatických šroubovaných spojů a lepením. Vybavení nástavby se skládá z motorové pily, rozbrušovací pily, elektrocentrály, přetlakového ventilátoru, kalového čerpadla, zařízení pro rychlý zásah, kombinovaného vyprošťovacího nástroje, hadic a spousty dalšími drobných technických prostředků pro rychlé provedení zásahu.
Přední část Scanie je v prostoru rámu podvozku vybavena elektrickým lanovým navijákem s tažnou sílou ve vodorovné rovině 5,7 kN. Lanový naviják je vybaven šnekovou převodovkou a jištěním proti přetížení a nepromokavým obalem. Vedle navijáku najdeme dálkově ovládanou lafetovou proudnici, délka účinného dostřiku plným proudem je 30 metrů. Čerpací zařízení o jmenovitém výkonu 2000 litrů za minutu při tlaku 10 barů umožňuje použití i vysokotlakého provozu - tedy 40 barů, popřípadě kombinaci.
Scania je v prostoru mezi kabinou a účelovou nástavbou vybavena pneumaticky vysouvaným osvětlovacím stožárem o výšce 5 metrů od země osazeným LED světlomety. Osvětlovací stožár je vybaven funkcí samočinného složení do přepravní polohy a to i po uvolnění parkovací brzdy. Z důvodu bezpečnosti zasahujících hasičů byla na vozidle zvolena zářivě červená barva v odstínu RAL 3024.

11. května     naše hasičky ve žlutém tričku

Letos jsme opět na jeden den vyměnily svá hasičská trička za trička žlutá, procházely městem a prodávaly kvítky měsíčku lékařského.
Liga prot rakovině se sídlem v Praze pořádala tento ročník po 26. Letošní celonárodní veřejná sbírka byla zaměřena na prevenci výzkumu a léčby děložního čípku a varlat. Pro nás děvčata, to byl ročník pátý a myslím, že byl úspěšný. Prodalo se všech 350 kvítků a získaly jsme částku 10 750,- Kč, za kterou Vám chceme moc a moc poděkovat.
Jste skvělí a bez Vás, štědrých dárců, by to prostě nešlo.
Budeme se na Vás těšit i příští rok!

                           

30. dubna     Terezko, vítej u nás!!!

Slavnostní předání naší nové cisterny!
Na náměstí ji kromě členů zásahové jednotky a sboru přivítali také zástupci města, HZS Středočeského kraje a výrobce THT Polička. Už jsme jí vybrali i jméno - Terezka po operní pěvkyni Tereze Stolzové z Kostelce.

13. dubna     Požární ochrana očima dětí


S koncem roku 2021 byl vyhlášen již 48. ročník soutěže, na které spolupracujeme s místními školami a školkami. A přestože ani letos nebyla situace kvůli dobíhající vlně Covidu optimální, dětem se jako vždy podařilo nakreslit velké množství krásných obrázků.
Rozhodování proto bylo obtížné, ale nakonec jsme vybrali z každé kategorie 3 postupující. Díla jsme poslali do okresního kola a autoři dostali sladkou odměnu. Velký dík ale patří všem dětem a vyučujícím, kteří se do soutěže zapojili.


     

20. března     Matýsku ahoooj!!!

Již brzy dostaneme novou cisternu, tak jsme poslali do světa náš Trambus. K zásahům s námi jezdil přes 30 let a za mlada byl nejrychlejší v okrese.
Teď ho čeká zasloužilý odpočinek v prostorné, světlé a teplé garáži, pravidelné vyjížďky a péče zkušených automechaniků.

12. března     sbírka na pomoc Ukrajině

Počátkem březba jsme i my uspořádali sbírku na pomoc Ukrajině, ktreá byla velice úspěšná.Po několik odpolední byla otevřená hasičárna a vy jste nám přinášeli věci podle seznamu.
Celkem nám nejrůznější věci 85 lidí a naplnili jsme tak celou dodávku, kterou jsme odvezli na sběrné místo v Mratíne. Navíc jste darovali i 10 tisíc korun.

DĚKUJEME!!!

  

21. ledna     Výroční valná hromada

Rok 2021 byl dalším, který byl pro nás - stejně jako pro vás - ve znamení epidemie koronaviru.
Na námi pořádaných akcích pro veřejnost se to naštěstí tolik neprojevilo, proběhlo Rozloučení s prázdninami a také akce Chlapský den, zrušit jsme museli jen oblíbený Dětský den. Při soutěži „Požární ochrana očima dětí" tradičně bodovaly děti z Kostelce a Jiřic. Hasičky pak prodávaly kytičky v rámci celonárodní sbírky „Den proti rakovině" a na Vánoce vyráběly dárky pro seniory.
Koncem června jsme navíc sami jednu veřejnou sbírku zorganizovali - pro obce zasažené tornádem na jihu Moravy jsme za přispění mnoha obyvatel shromáždili velké množství potřebného materiálu. Po roztřídění jsme ho ve spolupráci s městem odvezli do centrálního skladu v Hodoníně.
Nezahálela ani samotná výjezdová jednotka. K zásahům vyjela pět a dvacetkrát, šestnáctkrát to byly požáry, osmkrát technická pomoc a jen jednou planý poplach. Náš největší zásah si určitě sami moc dobře pamatujete - v červenci jednotka zasahovala přes 24 hodin u požáru potravin a jídelny Na Marjánce. V říjnu nás zaměstnala i větrná smršť Ignatz.
Radost nám loni udělalo rozšíření našeho sboru - už máme 37 členů, dva z nás navíc úspěšně dokončili studium na Univerzitě dobrovolného hasiče. Změny čeká i náš vozový park - město podepsalo smlouvu na dodávku nové cisterny CAS20, kterou bychom měli dostat v březnu. A loni jsme taky získali hodnotný sponzorský dar od pana Jaroslava Šimáčka z firmy G3 plast s.r.o. - automatizovaný externí defibrilátor AED PHILIPS, který pomáhá zachránit život lidem se srdeční příhodou. To se může stát kdykoliv, kdekoliv a komukoliv. Zase jsme o kus dál v našem vybavení.
Čas jsme jako obvykle věnovali i údržbě techniky, hasičárny a přípravě - cyklická i další odborná školení, která pořádá HZS, ale proběhla kvůli koronaviru formou e-learningu. V příznivém období jsme alespoň částečně organizovali pravidelná školení jednotky sami. V prosinci jsme si třeba vyzkoušeli vyprošťování osoby z vraku automobilu.
Naše činnost by nebyla možná bez významné a dlouhodobé podpory města a sponzorů. Moc za to děkujeme.
 fotogalerie
 detaily

.: nahoru :.