SDH Kostelec nad Labem

aneb stránky ze života Kosteleckých "dobráků"

 

Kontakt JSDH:

JPO III
číslo jednotky   216116

volací znaky
HME760     CAS25
HME761     CAS32
HME764     DA Iveco
HME765     velitel

velitel JSDH: 603 782 382
email: sdh-knl@seznam.cz

Důležité telefony:

tísňová linka                112
hasiči                           150
záchranná služba        155
policie                          158
městská policie            156


 rok 2021
 rok 2020
 rok 2019
 rok 2018
 rok 2017
 rok 2016
 rok 2015
 rok 2014
 rok 2013
 rok 2012
 rok 2011
 rok 2010
 rok 2009
 rok 2008
 rok 2007
 rok 2006

 Návštěvní kniha

Internetová kronika


Rok 2020

29. listopadu     Adventní tvoření


Na první adventní neděli vyráběly hasičky jako vždycky něco pro radost kosteleckým seniorům. Tyhle ozdoby jsme pak doručili do domova s pečovatelskou službou.

30. září     Den proti rakovině


V průběhu celého dne na mnoha místech ČR prodávají dobrovolníci zájemcům kytičky v podobě měsíčku lékařského.
Již potřetí jsme se v našem městě do této akce zapojily i my a 30. září jsme ve žlutých tričkách vyrazili do ulic. Všem přispěvatelům, kteří pomáhají pomáhat, upřímně děkujeme.
Za prodej kvítků jsme tentokráte utržili 9.798,- Kč.
Kosteláci, DĚKUJEME vám všem!!!září     Požární ochrana očima dětí a mládeže

Během letošního jara proběhl další, již 46. ročník výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí." Kostelecké děti navázaly na předchozí úspěchy, opět postoupily z místního kola a získaly ocenění i v kole okresním. Přestože jsou v této soutěži vyhlášeny tři kategorie (literární, výtvarná a digitální), letos se naše děti zúčastnily pouze výtvarné části. Všechna odevzdaná dílka byla velmi zdařilá a zachycovala různorodou činnost hasičů.
Letos jsme předávali ocenění dětem ve dvou etapách. Na jaře jsme předali diplomy a drobné sladkosti a taktéž ocenění z OSH Mělník školkovým dětem, starším dětem jsme z důvodu uzavření škol mohli tato ocenění předat až v září.
Rádi bychom tímto poděkovali paním učitelkám z místní základní školy a družiny, mateřské školky a školičky Gapík a samozřejmě všem dětem, které se zapojily. Dětem, jejichž jména jsou v tabulce označena, jsme předávali ocenění i z OSH Mělník. Předání proběhlo za tehdy platných hygienických podmínek.

 fotogalerie

jaro     boj s Koronavirem

I my jsme se v Kostelci zapojili do boje s Koronavirem, který paralizoval celou naši společnost.
Během tří víkendů v dubnu jsme postupně rozvezli pomoc víc jak 350 seniorům nad 70 let z Kostelce i Jiřic. Jejich seznam i dezinfekci, kterou dostávali, zajistila radnice. Ti nejstarší, a tudíž nejzranitelnější, pak měli v balíčku navíc i látkové roušky, jejichž část ušily samy hasičky.
Velký dík patří všem, kteří nám nezištně pomáhali - Jitka Lippertová donesla látku, Martina Venhauerová také a ještě přidala v té době nedostatkové rozprašovače. Tým Petry Kofránkové nám vyrobil na 3D tiskárně ochranné štíty - ty si v naší výstroji ponecháme, kromě rozvozů jsme je využili i během dezinfekce města. Ta probíhala na žádost radnice dvakrát týdně na všech veřejných prostranstvích - na autobusových zastávkách, na hřištích nebo v parcích.
A pokud to bude někdy nutné, jsme připraveni znova vytáhnout do boje v bílých kombinézách, blyštivých štítech a s dezinfekcí u pasu.

 fotogalerie

8. března     Mezinárodní den žen
              Když mužská část sboru (a prakticky i výjezdové jednotky) bojuje behěm roku s požáry a různými dalšími technickými událostmi, řekly si naše ženy, že také zabojují.
No a tak se v rámci oslavy dne žen vydaly do Prahy a vyzkoušely si, jaké je to bojovat se zbraní v ruce.

24. ledna     Výroční valná hromada

Jako každý rok, tak i letos v lednu jsme v naší hasičárně uspořádali Výroční valnou hromadu SDH.
Valné hromady se zúčastnili nejen členky a členové sboru, ale pozvání přijali i mnozí hosté, např. zástupci okolních hasičských sborů, zástupce Okresního sdružení hasičů z Mělníka, z Kostelce byl přítomen zástupce myslivců, za městský úřad pak místostarosta p. Těšínský. Po přivítání všech přítomných jsme nejprve minutou ticha uctili památku všech zesnulých bratří a sester. Poté následovalo přednesení Zprávy o činnosti, která zhodnotila to, co se nám v loňském roce podařilo, ale i to, co se tak úplně nepovedlo. Zpráva obsahovala také informace o činnosti výjezdové jednotky. Kromě tohoto vyhodnocení nás čekala i volba nového výboru na další pětileté období, která přinesla některé změny v jeho obsazení.
Nedílnou součástí každé valné hromady je udílení poděkování a případných vyznamenání aktivním členům sboru a nejen jim. Letos to bylo zvlášť významné pro tři naše členy: Vladimíra Kučeru, Josefa Vága a Radima Zurynka, kteří obdrželi Medaili sv. Floriána. Velice rádi jsme také ocenili „Poděkováním SDH" p. Šimáčka, který nám loni věnoval sponzorským darem termokameru.
Výroční valná hromada pak byla zakončena diskuzí. Po ukončení diskuze bylo přijato usnesení, které nám dává úkoly pro letošní rok. Všechny informace o valné hromadě získáte na našich webových stránkách.
Po ukončení valné hromady jsme servírovali tradiční guláš a dále vzájemně debatovali mezi sebou i s našimi hosty. Závěr posezení pak zpříjemnila hudba, kterou zajistilo trio našich členů, kteří byli doprovázeni spoustou zpěváků.

 detaily

.: nahoru :.