SDH Kostelec nad Labem

aneb stránky ze života Kosteleckých "dobráků"

 

Kontakt JSDH:

JPO III
číslo jednotky   216116

volací znaky
HME760     CAS25
HME761     CAS32
HME764     DA Iveco
HME765     velitel

velitel JSDH: 603 782 382
email: sdh-knl@seznam.cz

Důležité telefony:

tísňová linka                112
hasiči                           150
záchranná služba        155
policie                          158
městská policie            156

 rok 2021
 rok 2020
 rok 2019
 rok 2018
 rok 2017
 rok 2016
 rok 2015
 rok 2014
 rok 2013
 rok 2012
 rok 2011
 rok 2010
 rok 2009
 rok 2008
 rok 2007
 rok 2006

Internetová kronika


Rok 2016

25. června     Setkání Kostelců

Jak již tradičně každý rok, tak i letos poslední červnový víkend vyrazili někteří členové našeho sboru do Kostelce nad Orlicí, kde se konal již 25. ročník společného setkání za účasti mnoha českých Kostelců a opět i jedné slovenské obce s tímto názvem. Letošní setkání bylo součástí oslav 700 let od první písemné zmínky o Kostelci nad Orlicí.
Místní dobráci pro nás připravili soutěž. Tentokráte se jednalo o známý požární útok, i když trochu upravený. My jsme složili jedno osmičlenné družstvo. Soutěžící měli za úkol připravit si všechny potřebné věci a to - přenosnou požární stříkačku, hadice B i C, savice, sací koš, rozdělovač a proudnice. Místem, kam se všechny tyto věci skládají, se nazývá základna a má rozměry 2x2 metry. Po ukončení přípravy rozhodčí zkontroloval, zda jsou splněny všechny požadavky (zuby spojek hadic se nesmí dotýkat) a pokud bylo vše v pořádku, zdvihnul bílý praporek a soutěžící se přesunuli na startovní čáru. Po zvukovém signálu osmý člen družstva měl za úkol vypít co nejrychleji půl litru piva a po dopití vyběhli ostatní členové družstva směrem k základně, kde bylo třeba všechno spojit. Strojník na stříkačku našrouboval jednu savici. Mezitím košař na druhou savici nasadil koš a spolu s druhým závodníkem nabrali vodu. Ostatní závodníci na základně spojili spojky hadic a vyběhli směrem k terčům. Osoba na postu béčkaře nasadila jednu koncovku hadice B na stříkačku a s ostatními hadicemi vyběhla a snažila se je co nejvíce roztáhnout směrem k terčům. Ten, kdo měl na starost rozdělovač, na něj napojil všechny koncovky a poté, co doběhl do optimální vzdálenosti, čekal na blížící se vodu, aby mohl zavřít středový uzávěr a nechat tak proudit vodu do hadic typu C. K hranici stříkání v tuto dobu doběhli oba proudaři, zaklekli a usměrňovali proud směrem na terče. Každý stříkal pouze na svůj terč. Po úspěšném zdolání obou terčů se družstvu zaznamenával čas a vyhrávalo družstvo s nejrychlejším časem.
Celkem se hasičského klání zúčastnilo 14 dospělých a 5 dětských družstev. Jelikož bylo úmorné horko, pořadatelé rozhodli, že bude jen jedno kolo a tak soutěžní pokusy krátce po jedné hodině po poledni skončily a pak následovalo vyhlášení výsledků. No, tentokráte jsme na medailové příčky nedosáhli.
Následně jsme navštívili centrum města, kde byla zajímavá výstava železničních modelů, stánky s nejrůznějším zbožím a někteří si i počkali na koncert skupiny Děda Mládek illegal band a jiní se šli svlažit na místní koupaliště. Celá sobota se tedy vydařila a to také díky našim kamarádům hasičům z Kostelce nad Orlicí Skála. Příští rok se můžeme těšit na setkání Kostelců v Kostelci u Stříbra.

4. června     Dětský den

Ani letošní rok jsme nemohli zklamat desítky kosteleckých dětí. Tentokrát jsme si za termín oblíbeného dětského odpoledne zvolili první červnovou sobotu. Panečku, to byl ale šrumec! Ještě v průběhu našich příprav se na náměstí začínali trousit první nedočkavci, a proto jsme zápis zahájili již v půl druhé. Zájemců neubývalo, fronta se klikatila až k autobusové zastávce. Náměstí se postupně plnilo dětmi a jejich doprovodem a během chvíle připomínalo velký včelí úl. Během příjemného slunečného odpoledne se děti zapojily tradičně do deseti dovednostních soutěží a jako bonus si mnozí vyzkoušeli také shodit plechovky pomocí džberové stříkačky.
Na každém stanovišti děti obdržely drobnou sladkost, po absolvování všech disciplín si mohly vybrat malý dárek, dát s i zmrzlinu či se svlažit limonádou. Na závěr jsme ještě vylosovali pro každou ze tří kategorií hlavní ceny.
Velice zajímavým zpestřením byla také ukázka, jakou sílu má vznícený olej na pánvi a jak ho správně uhasit. Mnohé by napadlo polít to vodou, ale to není nejlepší, její rozklad jen podporuje hoření. Úplně postačí mokrá utěrka, která zamezí přístupu vzduchu a oheň uhasí. Nedílnou součástí v závěru pak byla i tradiční barevná pěna, za kterou děkujeme našim kolegům z Neratovic. V ní se děti dostatečně vyřádily a pak je osprchovaly vějířové proudnice.
Nakonec jsme se dopočítali k 327 zapsaným dětem. To bylo pro nás velice příjemné překvapení a závazek do dalších let. Za hladký průběh příjemně stráveného odpoledne, které si všichni dozajista náležitě užili, děkujeme všem našim sponzorům. V letošním roce nás podpořili: AP Veloservis, Autoelektrika Svoboda, Bazény Hrubý, Čemus Jaroslav, Elgate s.r.o., Fous s.r.o., Kafárna, Klabíková Jana, Norman s.r.o., Pneuservis Materna, Potraviny Vít, Servis Centrum s.r.o., Vinotéka Kozlovská a Wavin s.r.o.

5. března     Požární ochrana očima dětí

Rok je zase za námi a naše ženy se opět obešly místní školky a základní školu se žádostí o zapojení se od soutěže, v níž jsou v posledních letech děti z kosteleckých školek a škol velice úspěšné. Připomeňme si jen loňské druhé místo videoklipu Neposedný děda v celostátním kole.
Vyučující nám vyšli vstříc a aktivně zapojili své děti. V tomto základním kole jsme obdrželi celkem 103 prací v 7 kategoriích. Přestože se tato soutěž každoročně opakuje, pořadatelé se snaží ji vždy nějak zpestřit a tak například pro digitálně zpracované práce bylo letos jednotné téma „Prostředky pro hasební zásah".
Všechny odevzdané práce měly opětovně vysokou úroveň. Tato soutěž je pro děti zajímává, oni sami nebo i jejich učitelé vymýšlejí, jak hasičskou problematiku nevšedně zpracovat. Děti nám odevzdaly mnoho zajímavý výkresů, několik koláží, letos dokonce i sedm literárních prací a jeden videoklip.
Ti, kteří se umístili na medailových stupních, převzali od zástupců našeho sboru diplomy a nějaké sladkosti. Jejich práce jsme odeslali do okresního kola a vy si je můžete prohlédnout na našich internetových stránkách.
elice děkujeme učitelskému sboru Základní školy, Mateřské školy i Gapíka za aktivní přístup a věříme, že i letos ve vyšších kolech se práce našich dětí probojují na přední příčky.

 fotogalerie

15. ledna     Výroční valná hromada

Páteční večer, 19:00 plná hasičárna, 27 přítomno, 3 omluveni můžeme tedy začít. Starosta Jarda vítá všechny přítomné jak členy, tak i všechny hosty. Tradičně přijeli nás navštívit kluci z HZS a OSH, dále pak naši z Ovčár, Chlumína, Neratovic a Mlékojed. Za městský úřad pak starosta Josef Chalupa a místostarosta Vladimír Těšínský.
Zpráva o činnost dala nahlénout na to, co všechno se nám za loňský rok podařilo, ale zmínila i to, kde jsou rezervy a je třeba přidat. Ze zprávy o hospodaření vyplynulo, že naše akce pro děti můžeme pořádat hlavně díky sponzorům, jejichž podpory si velice vážíme. Příjemným zpestřením je také oceňování členů. Letos, krom hasičských medailí nás překvapili zástupci města, kteří předali Miloslavu Zurynkovi a Pavlu Adamovi poděkování a plaketu města za jejich dlouholetou práci a podporu hasičiny u nás. A naše ženy se rozhodly jmenovat Jardu Houdka šéfem ptákovin.
Troch emocí byla u bodu věnující se navýšení příspěvků, které odvádíme okresu. Po přestávce následoval plán činnosti, info o rozpočtech a diskuse. Oficiální program jsme zakončili usnesením a Jarda vše poděkoval za účast. Následovalo ocenění dlouholetých členů, návrh činnosti a základní obrysy rozpočtu. Poté diskuse se zdravicemi hostů, usnesení a závěr.
Krom tradičních aktivit, které organizujeme každoročně, stojí za vyzdvihnutí naše účast v soutěži Dobráci roku, vynikající úspěchy dětí v soutěži Požární ochrana očima dětí, ale i listopadová oslava kulatin Pavla Adama.
Jednotka byla povolána ke 38 zásahům, kde nejvíce nás zaměstnávaly požáry v rámci letního vedra a sucha.
Hladové žaludky zasytil výtečný gulášek a řízky. Do pozdních nočních hodiny jsme seděli, povídali si a zpívali za doprovodu našeho kytarového tria.

 fotogalerie
 podrobnosti

.: nahoru :.