SDH Kostelec nad Labem

aneb stránky ze života Kosteleckých "dobráků"

 

Kontakt JSDH:

JPO III
číslo jednotky   216116

volací znaky
HME760     CAS25
HME761     CAS32
HME764     DA Iveco
HME765     velitel

velitel JSDH: 603 782 382
email: sdh-knl@seznam.cz

Důležité telefony:

tísňová linka                112
hasiči                           150
záchranná služba        155
policie                          158
městská policie            156

 rok 2021
 rok 2020
 rok 2019
 rok 2018
 rok 2017
 rok 2016
 rok 2015
 rok 2014
 rok 2013
 rok 2012
 rok 2011
 rok 2010
 rok 2009
 rok 2008
 rok 2007
 rok 2006

Internetová kronika


Rok 2008

31. prosince - opět nám končí rok

Poslední noc letošního roku se hasičárny změnila v český Hollywood. Na jednom místě se potkali mnohé filmové postavy: Japonská Gejša s českou Ženou za pultem, Harry Potter s Františkem Koudelkou (STS Chvojkovice - Brod), Arizonská pěnice s pacienty „Pozor vizita", Bílá paní Perchta z Rožmberka s lékaři z MASHE, Pipi dlouhá punčocha s drsným mariňákem Fandou.
Za všeobecného veselí jsme přivítali rok 2009, o kterém doufáme, že bude stejně úspěšný ne-li lepší jako ten letošní.

 fotogalerie

29. listopadu - začíná advent

Po loňském úspěchu našeho předvánočního aranžování věnců a svícnů jsme se letos rozhodli tuto akci zopakovat. Pro obyvatele DPS jsme zhotovili nové druhy vánočních dekorací. Z chvojí jsme tvořili závěsné koule zdobené mašlemi a sušeným ovocem. Děti malovaly skleněné svícínky, do kterých jsme pro dotvoření vánoční atmosféry dali čajové svíčky.
Příjemnou atmosféru celého odpoledne nám doplňovaly vánoční koledy, čaj a svařené víno, které nám připravily naše drahé polovičky. Nezapomněli jsme ani na výzdobu našich domácností, a tak si každá z nás odnášela domů vlastnoručně vyrobený adventní věnec.

28. října     oslava 90. výročí vzniku Československa

Tato oslava začala pietním aktem - kladením věnců v Jiřicích. Zúčastnili se jej jak představitelé města, tak i městských organizací a čestnou stráž u pomníku drželi také dva naši členové - Radim Zurynek s Pepíkem Vágem.
Oslavy dále pokračovaly na kosteleckém náměstí, kde byl připraven bohatý program, který přilákal velký počet návštěvníků. K příjemnému průběhu odpoledne přispělo i občerstvení zajištěné naším SDH, ve formě teplých a studených nápojů, a firmou MATEK, která připravila vepřové hody.
Působivou tečkou oslav se stal ohňostroj, doprovázený klasickou hudbou.

6. září     125 let SDH Neratovice

Letos se s oslavami kulatých a půlkulatých výročí dobrovolných hasičských sborů v našem okolí roztrhl pytel. Proto jsme ráno 6.9. vyrazili na slavnosti do Neratovic. Nejeli jsme s prázdnou, ale ochotně jsme kolegům zapůjčili rekvizity pro několik dětských soutěží a pro dospěláky pípu.
Během dopoledne soutěžily děti a po obědě začalo netradiční hasičské klání dospělých. Své síly změřilo 10 mužských družstev (z nichž jedno bylo z partnerského německého města Radenberg) a dvě ženská družstva.
Soutěž začala v improvizované ložnici, kde členové družstva odpočívali na polních lůžkách. Po zaznění signálu se museli obléct do PS, rukavic a zásahových helem. Pak následoval klasický útok s vodou, který byl ztížen zdoláním překážky. Po sražení všech plechovek nás čekal ještě jeden úkol: vypít půllitr mléka a půllitr piva.
Celé odpoledne bylo vydařené a všichni si užili spoustu legrace a odnesli jsme si nějaké to ocenění.

 fotogalerie

30. srpna     ... a už je zase konec

Před prvním školním dnem si kostelecké děti užily posledního prázdninového sluníčka na hasičském odpoledni nazvaném „Ahóóój prázdniny."
Startovalo se z hasičárny, která byla tentokrát vyzdobena dětskými obrázky s hasičskou tématikou.
Na trase byly rozmístěny tři soutěžní disciplíny: balení hadic, překážková dráha a oblíbené oblékání hasiče. Svoji šikovnost si mohly ještě malé děti vyzkoušet při házení míčků do dráčka Soptíka a ti větší střelbou na terč. Odměnou za splněné úkoly byl vlastnoručně opečený špekáček.
Vodáci povozili děti na pramicích, velký zájem byl také o jízdu na motorových člunech, ale největším překvapením byla lanová dráha kolegů z Neratovic.
Doufáme, že si všichni odnesli bohaté zážitky z hezkého odpoledne a těšíme se příští rok na shledanou.

 fotogalerie

26. července     Ohlédnutí za výročím…

Dne 28. 7. 1878 proběhla 1. zakládající schůze SDH v Kostelci nad Labem. A protože od tohoto data uplynulo letos úctyhodných 130 let a sborů s takto dlouhou tradicí není v naší republice mnoho, rozhodli jsme se toto pěkné výročí oslavit. Přípravy začaly již v loňském roce.
Nejprve, v polovině června, pro nás velitel připravil námětové cvičení. Vyzkoušeli jsme si při něm zásah v budově místní základní školy, kde v prostorách dílen „vypukl" požár. Museli jsme tak zasahovat v dýchací technice a používat přetlakový ventilátor pro odkouření zasažených prostor.
Vyvrcholením pak byla sobota 26. července. V dopoledních hodinách oslavy začaly slavnostní členskou schůzí v prostorách obřadní síně radnice. Naše pozvání přijali zástupci města, ale i předseda okresního sdružení hasičů pan Petr Vágner a pozdravit nás přišli také kamarádi z okolních sborů. V úvodním projevu jsme si připomněli významné události nejen z počátku činnosti sboru a historie dávno minulé, ale i naše nedávné úspěchy. Vybraní členové sboru pak od našeho starosty a předsedy OSH převzali ocenění za svoji práci. Závěrem jsme si vyslechli zdravice hostů, za zmínku stojí zvláště hezká a povzbudivá slova od místostarosty města pana Vladimíra Těšínského.
Ve vstupním vestibulu radnice naše členky připravily výstavku materiálů mapující dlouhou činnost našeho sboru. Součástí této expozice byly i výtvarné práce dětí z místní MŠ a ZŠ, které se účastnily soutěže Požární ochrana očima dětí. Výkresy Elišky Lachmanové a Martina Dobřanského získaly dokonce přední místa v okresním kole.
Odpolední část programu pak pokračovala na náměstí Komenského. Návštěvníci si zde mohli prohlédnout historickou i současnou hasičskou techniku. K vidění byla staričká Tatra 111 z Jiren, Tatra 815 a Avia DA 30 z Neratovic, Avia DA 30 z Ovčár, Škoda 706 RTHP z Lobkovic a z Chlumína, Karosa ze Všetat, Tatra 815 z vojenského letiště Kbely, obrněný transportér OT 64 v hasičské úpravě a vysokozdvižná plošina na podvozku Tatra 815 z Vestce.
V úvodu společného slavnostního nástupu všech hasičských družstev, která se zúčastnila netradiční soutěže v požárním útoku, nazvané „Kostelecký kýblšpric," starosta sboru Pavel Adam společně s místostarostou města panem Vladimírem Těšínským pokřtili nově zrekonstruované zásahové vozidlo CAS32 na podvozku TATRA 148.
Následné soutěžní klání bylo proloženo praktickými ukázkami historické i současné hasičské techniky. Jedním z největších lákadel byla koňmi tažená ruční stříkačka z Kel, se kterou hasiči v historických uniformách předvedli, jak vypadalo hašení požáru v dávných dobách. Do současnosti nás přenesla jednotka ze Všetat ukázkou vyprošťování osob zraněných při autonehodě a předvedením zásahu s vysokotlakým mobilním hasícím zařízením, které se používá při hašení požárů v bytech.
Samotná soutěž pak proběhla ve dvou kolech. Každé družstvo mělo za úkol provést požární útok na sucho a v jeho závěru muselo srazit pyramidu z plechovek proudem vody z ruční džberovky . Celé odpoledne zakončil slavnostní nástup spojený s vyhlášením vítězů.
Za vydařené oslavy bychom chtěli poděkovat nemalému počtu diváků a všem našim sponzorům, kteří přispěli svými dary na jejich uspořádání.

 fotogalerie
 noviny Náš region článek 1   článek 2
 článek v hasičských novinách

4. - 5. července     malujeme hasičárnu

V pátek v podvečer jsme se sešli, abychom připravili klubovnu, garáž a sociální zařízení na velkou akci - malování. Při třídění věcí do krabic jsme se rovnou zbavovali nepotřebných materiálů, které skončily ve sběrně. Při tom jsme našli několik starších fotografií a dokumentů, které použijeme na výstavu připravovanou ke 130. výročí založení sboru.
V sobotu ráno začali chlapi čistit průmyslovým vysavačem vyklizené místnosti. Po přípravných pracích se pak pustili do malování. A protože ploch k vymalování bylo opravdu dost, skončili až v pozdních odpoledních hodinách. Chlapi se po této celodenní dřině šli osvěžit do Labe a nám ženám pak nastala nepříjemná práce - uklidit po našich „malířích". Rozdělili jsme si „rajóny" a práce nám šla pěkně od ruky. Přesto jsme vše nestihly, i když jsme končily až ve 22:30.
V neděli jsme za asistence dětí dokončily vše potřebné. Bílé zdi a čisté místnosti byly odměnou za naše úsilí.

 fotogalerie

14. června     Setkání Kostelců

Přestože byl pátek 13., odvážně jsme v 17:00 vyrazili na tradiční setkání Kostelců, které se letos konalo v Kostelci nad Orlicí. Nelehkého úkolu dovést nás do cíle se tentokrát ujal Tomáš Preclík, s navigací mu pomáhali František a Radim, kterou ze zadních řad korigovali všichni ostatní s Láďou Kučerou v čele. I přes leckdy protichůdné pokyny jsme po cca 4 hodinách dorazili do Autokempu Orlice.
V sobotu ráno jsme po snídani vyrazili v našich "PSkách" pěšky do centra města na seřadiště. Tam na nás netrpělivě čekali starosta P. Chalupa i s místostarostou V. Těšínským. Chtěli jsme se připojit i k ostatním návštěvníkům z našeho Kostelce, ale dozvěděli jsme se, že jejich autobus ještě nedorazil. A tak jsme nakonec v průvodu Kostelců naše město reprezentovali pouze my hasiči s místostarostou v čele. Prostě na nás je spoleh!
Po oficiálním uvítání všech zúčastněných měst jsme se rozešli na jednotlivá sportoviště a kulturní akce. My jsme ho měli na softbalovém hřišti asi 15 minut svižné chůze. Organizátoři z místního SDH Skála zvládli jak přípravu vlastní soutěže, tak i občerstvení pro všechny přítomné i přes parné počasí na jedničku. Volné chvilky mezi soutěžemi byly vyplněny ukázkami hasičské techniky a zručností záchranářů. Startovní pořadí jednotlivých soutěžních družstev se určovalo losem. Náš sbor reprezentovalo jedno mužské a jedno smíšené družstvo.
V celkovém pořadí jsme se nakonec umístili na 7. a 8. místě z celkových 14. Naše smíšené družstvo získalo pěkný dárkový koš a nástěnné hodiny za 1. místo ve své skupině. Na závěr odpoledne jsme ještě pozvali kolegy z SDH Skála na oslavu blížícího se výročí založení našeho sboru.
V rámci již zmíněných ukázek hasičské techniky se někteří z nás nechali vyvézt zvedací plošinou do výše cca 35m. Zážitek to byl neopakovatelný a výhled také. Po úspěšném dni jsme ještě večer v kempu poseděli u táboráku a v neděli dopoledne vyrazili na cestu k domovu.

 fotogalerie

31. května     opět tradiční Dětský den

Když se přibližoval hasiči organizovaný Den dětí, naše klubovna se začala plnit věcmi, které normálně nepatří k práci hasičů. V taškách byly barevné batůžky, trička malých velikostí, penály, ve velkém pytli voněly míče. To vše a mnoho dalšího bylo připravené jako odměny pro malé účastníky Dne dětí. Ten letošní se u nás slavil 31. 5.
Toho dne jsme již po poledni začali chystat vše potřebné pro hladký průběh odpoledne. Počasí nám přálo a my jsme stavěli stánky nejen s občerstvením, rozmisťovaly soutěžní stanoviště a třídili sladkosti a odměny. Před druhou odpolední již několik dětí netrpělivě postávalo před registračním místem a nemohlo se dočkat svého soutěžního lístku. Nápor dětí byl veliký a zanedlouho byly fronty nejen před zápisem, ale i u soutěžních míst. Děti měly zvládnout opět 10 soutěží.
Po absolvování všech disciplín si malí účastníci vybrali odměnu a mohli si prohlédnout zaparkovaná hasičská vozidla naší jednotky, kamárádů z okolních sborů, ale i profesionálních hasičů z Neratovic a Spolany. Vzhledem k velkému počtu dětí (173) si nikdo z organizátorů ani chvilku neodpočinul. Příjemným zpestřením se stalo vystoupení skupiny mažoretek z Prahy. Mladé slečny potěšily oko nejednoho návštěvníka.
A pak nastala všemi dlouho očekávaná chvíle. Po hlášení, že na náměstí se chystá výroba pěny, někteří rodiče ani nestačili chytat svršky odkládané svými ratolestmi. Nakonec neodolalo ani pár dospělých a vmísili se do řad dovádějících dětí. Duhovou nádheru a všechny skotačící děti opláchla na závěr vodní clona.
A na nás pak zbylo jen na náměstí poklidit a věci odvézt nazpět do hasičárny.

 fotogalerie

17. kvěna     pochod Praha - Prčice


Ráno jsme společně s dalšími kosteláky vyrazili ráno autobusem na každoroční jarní pochod. Vystoupili jsme ve Voticích, odkud jsme se vydali na 23 km dlouhou trasu směr Prčice.
Počasí nám docela přálo, občerstvení bylo dost a podle mapek a značení organizátorů pochodu jsme s úsměvem na rtech okolo 15 hodiny dorazili do cíle.
Za zdárné absolvování pochodu jsme si odnesli tradiční botičku, tentokrát světle modrou.

 fotogalerie

jaro     oblékáme Tatru do hasičského

Po dlouhých diskusích jsme se na jaře rozhodli, že nový nástřik našeho nového přírůstku - Tatry provedeme svépomocí. Pod vedením Pepíka Vága jsme se tedy pustili do díla. Čekalo nás opravdu mnoho práce. Vše začalo mytím, vydrhnutím a hlavně odmaštěním celého povrchu vozu.
Teprve poté se mohlo provést první broušení, po kterém následovalo zakytování nerovností. Opět se brousilo, a pak konečně mohlo pár odvážlivců nastříkat vůz „ plničem" a následovalo opět další broušení. Pak přišly na řadu bílé pruhy a následovalo „oblékání" do červené, to už tatřička začínala vypadat jako opravdické hasičské auto. Pak bylo třeba ještě dodělat spoustu detailů - natřít podlahu, všechny malé části, a namontovat zpět vše potřebné.
Po mnoha desítkách hodin práce jsme si pak počátkem května mohli konečně říct: „HOTOVO!" Velký dík Pepíkovi!

 fotogalerie

15. dubna     Požární ochrana očima dětí

výtvarná soutěž Tak se jmenuje soutež, kterou již několik let pravidelně vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy Slezska. Děti všech věkových kategorií mají za úkol nakreslit to, co je první napadne, když se řekne - hasiči. Mohou také zaslat své literární práce. V letošním roce jsme se rozhodli převzít záštitu nad základním kolem. V prvních měsících tedy děti z Mateřské i Základní školy tvořily svá výtvarná díla. K našemu překvapení se do soutěže, ve čtyřech kategoriích, zapojily téměř dvě stovky dětí.
Odborná porota následně všechny práce vyhodnotila a vítězové pak převzali z rukou našich zástupců, Radky Vojtěchové a Jardy Houdka, ceny.

výsledková listina základního kola
 1. místo2. místo3. místo
kategorie M2 Eliška Lachmanová
výkres
Martin Hromádka
výkres
P. Kuchařová, B. Glaserová, A. Nováková, V. Krumerová
výkres
kategorie ZŠ1 Radek Zurynek
výkres
Martin Dobřanský
výkres
Barbora Kaucká
výkres
kategorie ZŠ2 Kristýna Štromajerová
výkres
Petr Liďák
výkres
Jitka Šandová
výkres
kategorie ZŠ3 Pavla Vocásková
výkres
Jana Sůvová
výkres
Adam Mlejnek
výkres
 fotogalerie
 výsledková listina

29. března     Domažlice - výstup na věž

Po podzimní zkušenosti s výstupem na výškovou budovu v Liberci jsme se rozhodli vyzkoušet něco jiného - výstup na historickou domažlickou věž. Tak jsme v Radimově mikrobuse vyrazili - Radim Zurynek, Fanda Švandrlík, Karel Cerha, Jarda Hon a Milan Valášek. V Domažlicích na náměstí jsme si „obhlédli terén" vystoupali (zatím cvičně a v pohodě) nahoru, užili si výhled na město a završili to kávičkou v blízké restauraci.
V 9 hodin to vše vypuklo - vybíhali jsme v tomto pořadí - Radim, Karel, Fanda, Milan a Jarda. Čekalo nás několik dřevěných schodišť různých délek, šířek i sklonů. Některá však připomínala spíše žebřík, ale doběhli jsme všichni a jsme rádi, že v pořádku.
Po skončení nás místní pořadatelé odměnili kartonem piva a diplomem a pozvali nás na gulášek. A pak jsme s vítězným pokřikem: „V Domažlicích na věži, všichni rádi soutěží!" odjeli domů s předsevzetím, že příští rok přijedeme znovu.

 fotogalerie
 diplom
 článek v Mělnicku

22. března     výcvik s motorovou pilouProtože po ničivé vichřici z počátku měsíce zůstalo stále ještě mnoho neuklizeno, využili jsme nabídky a ti, kteří nají kvalifikaci pro obsluhu motorové pily, jeli do chatové oblasti v Rudči a pomáhali tam odstraňovat následky velkého větru. popis události


 fotogalerie

1. března     Emma - ničivá vichřice

Začínaly jarní prázdniny a většina členů naší jednotky se chystala na hory. Bohužel ale, kolem 10 hodiny přišla zpráva, že ani tentokrát nás neminulo řádění silného větru, tentokrát nazvaného „Emma". Proto byl nutný zásah:
- u spadaných stromů - u Husova domu, na Kopě, u nádraží, atd.
- u sila v cukrovaru, ze kterého se uvolnily plechy z opláštění a jejich odklízení nás zaměstnalo na celé odpoledne
Večer jsme navíc ještě museli vyjet k požáru rodinného domku v Brandýské ulici, který patrně také souvisel s řáděním přírodního živlu.

 fotogalerie

19. ledna     Naše Ivetka slaví jubileum

Je tu začátek nového roku a s ním i velmi příjemný důvod k oslavě. Ivetka má pěkné kulaté narozeniny. A proto jsme „jak je naším oblíbeným zvykem" připravili všichni společně (samozřejmě až na hlavní aktérku) nějaké překvapení. Proč? No, aby dárek, který pro ni vymyslel Láďa - NOVÉ KOLO, byl dostatečně zasloužený. A co jsme na ni vymysleli?
Na parkoviště u sídliště dorazil Matýsek i Avie se zapnutými majáky a už tento příjezd vyvolal zájem obyvatel v nejbližším okolí - někde hoří? Pak naši hasiči - chlapi přistavili ke stěně domu žebřík a postupně ho vytáhli až do 4. patra. V tom okamžiku už Ivetka tušila, že jde do tuhého. Ale protože ji máme rádi, tak dostala na výběr - po obléknutí zásahového obleku (samozřejmě i s dýchacím přístrojem) si mohla zvolit mezi cestou po žebříku anebo po „hořících schodech". Vybrala si schodiště a s úspěchem ho zdolala.
Venku na ni čekala hořící replika jejich domu, kterou bylo potřeba rychle uhasit a vysvobodit tak zbytek rodiny. Když tenhle úkol splnila, nic nebránilo tomu, aby usedla do "Matýska" na místo velitele zásahu a jelo se do hasičárny.
Tady přišly na řadu gratulace a předávání darů. Ten největší - kolo, jsme ale nechtěli dát jen tak. Proto našla Ivetka ve svátečně zabalené krabici obřích rozměrů na součástky rozebrané kolo z roku raz dva. Ale ani to ji nerozházelo a tak se po chvilce přece jen projela na tom svém novém.
A jako poslední překvapení pro ni Dana upekla dort, který krásně nazdobila. No všichni jsme se těšili, jak si u kafíčka pochutnáme, jenže ouha - dort byl z polystyrenu………..

 fotogalerie

.: nahoru :.