SDH Kostelec nad Labem

aneb stránky ze života Kosteleckých "dobráků"

 

Kontakt JSDH:

JPO III
číslo jednotky   216116

volací znaky
HME760     CAS25
HME761     CAS32
HME764     DA Iveco
HME765     velitel

velitel JSDH: 603 782 382
email: sdh-knl@seznam.cz

Důležité telefony:

tísňová linka                112
hasiči                           150
záchranná služba        155
policie                          158
městská policie            156


 rok 2023
 rok 2022
 rok 2021
 rok 2020
 rok 2019
 rok 2018
 rok 2017
 rok 2016
 rok 2015
 rok 2014
 rok 2013
 rok 2012
 rok 2011
 rok 2010
 rok 2009
 rok 2008
 rok 2007
 rok 2006

 Návštěvní kniha

Internetová kronika


Rok 2021

24. prosince     Štědrý den

Tak po roční pauze se někteří z nás opětovně na Štědrý den odpoledne sešli u stromečku na náměstí.
Chvilku jsme si popovídali, ženy si vyměnily drobné dárečky a všichni společně jsem si popřáli pohodové prožití vánočních svátků a hlavně mnoho zdraví a všeho dobrého do roku 2022.

12. prosince     výcvik ve vyprošťování

My máme ve výbavě nový vyprošťovací nástroj a nebojíme se ho použít!
První školení připravil velitel naší jednotky, s technikou jsme se seznámili a vyzkoušeli si vyprošťování osob z vozidla.

     

28. listopadu     brigáda v hasičárně

Máme za sebou velkou brigádu v hasičárně. Zrekonstruovaná zeď potřebovala izolaci proti vlhku a sklady uvnitř vyklidit a přerovnat.
Moc děkujeme za pomoc bratrům Chalupovým z Jiřic.

     

23. listopadu     Adventní tvoření


Advent ve znamení výroby vánočních předmětů. Naše hasičky vyráběly jako vždycky něco pro radost kosteleckým seniorům.
Tyhle ozdoby potom doručily do domova s pečovatelskou službou.

9. října     Chlapský den


Druhou říjnovou soboru měli v Kostelci chlapi svůj den.
Zasoutěžit si společně se členy jednoty přišlo přišlo 20 silných mužů, kteří si na několika silových a dovednostních soutěžích prověřili svoji fyzičku. A mnohdy to nebylo vůbec jednoduché.
Počasí nám přálo a fandily často celé rodiny. Vítězům gratulujeme!!

 fotogalerie

19. září     pietní akt - minuta ticha


Dnes se členové výjezdové jednotky připojili k uctění památky dvou zesnulých hasičů z Koryčan.
Čest jejich památce a upřímnou soustrast všem pozůstalým.

30. září     Den proti rakovině

Kostelecké hasičky jako každý rok prodávaly v rámci Českého dne proti rakovině typické žluté kytičky.
Na konto sbírky posíláme 11 131 korun. Moc děkujeme všem, kteří se zapojili!

   

4. září     Rozloučení s prázdninami

Po dvouleté pauze jsme první zářijovou sobotu v naší hasičárně konečně mohli přivítat děti společně s jejich doprovodem. Podle „nekonečného" zástupu těch, kteří si chtěli vyzvednout zápisový lístek a společně s námi si užít krásné slunečné odpoledne, bylo vidět, že jsme se netěšili sami.
Po chladných srpnových dnech vysvitlo sluníčko a „přála" nám i vládní opatření. A to vše se odrazilo na celkovém počtu zaregistrovaných účastníků našeho „Rozloučení s prázdninami". Ač jsme vydali 174 registračních lístků, počet všech zúčastněných se ještě navýšil, třeba o některé náhodně projíždějící.
Pro všechny byla připravena trasa, tentokrát s vědomostním kvízem a v prostorách pláže u Labe bylo nachystáno 5 soutěžních úkolů. A komu to ještě nestačilo, mohl si na startu prohlédnout výstroj a výzbroj hasičů, uhasit „radnici" či v cíli trasy mířit na Soptíka. Nejdelší fronty se však tvořily na břehu Labe, kde dobrovolní i profesionální hasiči vozili děti v člunech po řece. Jeden ze člunů nám poskytl HZS Neratovice, za což jim patří od nás poděkování. Krátká nebyla ani řada u skautské klubovny, kde mohli ti nejodvážnější vylézt za asistence hasičů na připravené lešení, obléct si bezpečnostní postroj, nasadit helmu a sjet vytyčenou trasu lanovkou. Ti nejzvídavější „prolezli" připravenou hasičskou techniku a pro všechny hladové a žíznivé byl k dispozici stánek s občerstvením.
Dovolte ná taky poděkovat všem za jejich trpělivost při čekání ve frontách, protože jsme opravdu nečekali tak obrovský zájem. Doufáme však, že se nadále budeme vídat hlavně při těchto radostných událostech.

 fotogalerie

6. srpna     Členská schůze


Covidová situace se trohu uklidnila a tak jsme po velmi dlouhé době měli možnost se opětovně sejít společně všichni v hasičárně.
No a když se nepodařilo uspořádat klasickou řádnou Výroční valnou hromadu, pojali jsem setkání jako formu členské schůze a takové symbolické rozloučení s Matýskem.

 více

červenec     Dostali jsem darem defibrilátor


Naše jednotka obdržela jako sponzorský dar automatizovaný externí defibrilátor AED PHILLIPS od pana Jaroslava Šimáčka z firmy G3 Plast, s.r.o. Velice si toho vážíme a tímto mu znovu moc děkujeme! Mimochodem, pan Šimáček naši jednotku podpořil už před dvěma roky, kdy nám věnoval termokameru. Stejně jako ona, bude defibrilátor důležitou součástí naší výbavy.
Automatizovaný externí defibrilátor (AED) je sofistikovaný, počítačem řízený přístroj, který dokáže pomocí vhodného elektrického impulsu nastolit pravidelný srdeční rytmus . Laického zachránce navádí hlasovými i vizuálními pokyny. AED je spolehlivý a bezpečný. Jeho obsluha je snadná, intuitivní a zvládne ji kdokoliv, pokud se přesně řídí pokyny přístroje. Jediné, co je na začátku nutné, je přístroj přinést a zapnout.

8. července     Moravu koncem června pustošilo tornádo


Tornádo v Česku - až do letošního léta si málokdo uměl představit, že tohle zažije. Ve čtvrtek 24. června se ale prohnalo několika vesnicemi na jižní Moravě. Zabíjelo a ničilo. Záběry postižených oblastí připomínaly apokalyptický film.
Od prvního okamžiku se i tady ukázalo, že v době nejtěžší dokáže většina Čechů nezištně pomáhat. Posílali peníze na účty neziskových organizací, charit nebo přímo zasažených obcí.
Rychle jsme zareagovali i my, hned o víkendu jsme vyhlásili sbírku a do kostelecké hasičárny přinesla víc než stovka lidí potraviny, vodu, hygienické a pracovní pomůcky, spacáky, oblečení, dětskou výbavu, no prostě všechno, co by mohlo být v místě katastrofy potřeba a co by se mohlo hodit lidem, kteří během pár minut přišli mnohdy úplně o všechno.
Část pomoci odjela hned v následujících dnech, ve spolupráci s hasiči ze Záryb jsme naplnili první dodávku. Zbytek - ve dvou dalších autech - jsme pak ve spolupráci s městem na jižní Moravu odvezli osobně 8. července. Za 9 hodin jsme najeli skoro 700 kilometrů a věci jsme předali v Hodoníně skautům, kteří se starali o centrální sklad.
Díky obrovské solidaritě nejen obyvatel Kostelce a okolí, ale celé republiky se na místě daří obnovovat, co tornádo napáchalo. Ještě jednou děkujeme všem, kteří přispěli. My jsme se navíc rozhodli, že za sebe pošleme finanční pomoc zasaženým hasičským sborům na Moravě.

červen     POOD předání cen

Konečně jsme se dočkali my i děti. Covidová situace se zlepšila a my se mohli obléknout do slavnostních uniforem a předat ve škole i školkách slíbené ceny za výtvarnou soutěž s názvem „Požární ochrana očima dětí". Letošního ročníku této soutěže se zúčastnilo šedesát dětí, na výherní listinu se všechny nevešly, i když by si to určitě zasloužily.
Poděkování patří též učitelům a letos i rodičům, zkrátka všem, kteří se na malování hezkých obrázků podíleli. Jak již to bývá, naše děti bodovaly - 4 děti předškolního věku a 4 školáci se umístili na medailových příčkách v okresním kole. Srdečně gratulujeme a přejeme jim úspěch i v kole krajském.

 fotogalerie

1. února     Netypický loňský rok

Rok 2020 byl pro náš sbor velice netypický a to především díky celosvětové koronavirové pandemii.
Výbor se během roku sešel 9 x, ale pouze 3 x to bylo přímo, zbytek byly online schůze. Na členských schůzích jsme se sešli pouze 2 x.
Bohužel všechny obvyklé aktivity, které každý rok pravidelně organizujeme pro veřejnost, jsme museli v roce 2020 z větší části úplně zrušit. Ale alespoň něco jsme dokázali a zásluhu na tom mají hlavně naše ženy. Podařilo se tedy uspořádat tradiční výtvarnou souutěž Požární ochrana očima dětí. I když se zpožděním ale přece jen se uskutečnila i sbírka proti rakovině a taktéž se ženy sešly a vyrobily vánoční dekorace pro obyvatele domu s pečovatelskou službou.
Bohužel jsem museli zrušit Dětský den, Setkání Kostelců, Rozlooučení s prázdninami a další ročník Chlapského den.
Situace ohledně koronaviru významně ovlivnila i obyčejný spolkový život. Vzácnou výjimkou byla srpnová setkání. V rámci členské schůze, kde jsme byli oceněni z města za pomoc při první vlně koronaviru, jsme dodatečně oslavili kulaté narozeniny Dany Cerhové. Další příjemné setkání se povedlo ještě jednou při oslavě kulatých narozenin Květy Tomešové. Bohužel obyčejná setkání u kulečníku, ping pongu nebo piva byla hodně omezena.
V rámci výjezdové jednotky byl loňský rok co do počtu zásahů méně náročný, celkem jich bylo 26. Z toho 17 x výjezd k požárům, 8 x technická pomoc a 1 x se pak jednalo o planý poplach.J
ednotka na žádost města prováděla desinfekci veřejných prostor, zastávek MHD, hřišť, parků nebo i Husova domu po smutečním obřadu. Také je třeba zmínit, že jsme seniorům rozváželi desinfekci a roušky, co šily naše hasičky.
Město už po několikáté podalo žádost na Ministerstvo vnitra o dotaci na novou cisternu. Tentokrát jsme s žádostí uspěli. Dotace je ve výši 2 500 000,- Kč od GŘ HZS a v březnu nás čeká další podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 1 500 000,- Kč, která by nám měla být také udělena. Dofinancování této investice pak už bude v gesci našeho zřizovatele - města. A pokud půjde vše, jak má, tak se na příští VVH už budeme těšit z nového auta.


.: nahoru :.