SDH Kostelec nad Labem

aneb stránky ze života Kosteleckých "dobráků"

 

Kontakt JSDH:

JPO III
číslo jednotky   216116

volací znaky
HME760     CAS25
HME761     CAS32
HME764     DA Iveco
HME765     velitel

velitel JSDH: 603 782 382
email: sdh-knl@seznam.cz

Důležité telefony:

tísňová linka                112
hasiči                           150
záchranná služba        155
policie                          158
městská policie            156

 rok 2021
 rok 2020
 rok 2019
 rok 2018
 rok 2017
 rok 2016
 rok 2015
 rok 2014
 rok 2013
 rok 2012
 rok 2011
 rok 2010
 rok 2009
 rok 2008
 rok 2007
 rok 2006

Internetová kronika


Rok 2010

31. prosince     vítej roku 2011

Čas běží opravdu velmi rychle, rok 2010 je ve svém finiši. Někteří z nás se opět sešli, aby se rozloučili s tím právě končícím a přivítali ten nadcházející v hasičárně. Motem byl tentokráte silvetsrovský karneval.
Společně jsme tedy poseděli, pojedli nějaké ty laskominky, upili chmelového moku, dobrého vínka. Také jsme si za Láďova kytarového doprovodu "zabákali" nějaké ty písničky. O půlnoci bouchalo šampáňo a vylétli nějaké ty petardy a rachejtličky.
Zajímavým zpestřením pak byla v závěru společenská hra, kde jsme si užili opravdu hodně srandy.


27. listopadu     výroba adventních dekorací

Pro letošní adventní výzdobu jsme zvolili netradiční materiál - zažehlovací korálky. S tímto nápadem přišla Lenka Tomešová. Do hlubokých talířů jsme vysypali cca 10000 korálů, ze kterých děti skládaly vánoční motivy: hvězdičky, sněhuláky, větvičky cesmín, zvonečky, okénka a stromečky.
Hotové obrázky jsme zpevnili zažehlením a ozdobili mašlemi na zavěšení. Ve zbylém čase jsme vyrobili vánoční dekorace pro naše domovy.
Vytvořené dárečky děti předaly druhý den obyvatelům pečovatelského domu. Toto milé setkání si příští rok opět rádi zopakujeme.

 fotogalerie

1. listopadu     soutěž kronikářů SH ČMS

V roce 2009 vyhlásili Hasičské noviny soutež pro kronikáře SDH. My jsme se také účastnili. Vyhodnocení proběhlo v polovině října na ustavujícím zasedání Ústřední odborné rady pro muzejnictví a historii SH ČMS v Přibyslavi.
Uspěli jsme. Náš Almanach ke 130. výročí založení se umístil na prvním místě v kategorii Nejlepší tisk a fotografie z pálení městského odpadu u Labe pak na prvním místě v kategorii Fotografie ze života hasičů.

 článek z Hasičských novin
 dopis s vyhodnocením
 diplom Nejepší tisk
 diplom Fotografie ze života

20. října     taktické cvičení

V polovině října proběhlo v areálu kosteleckých kasáren námětové cvičení, kterého se kromě naší jednotky zúčastnilo i několik okolních sborů.
U zásahu byl náš sbor jako první, celá akce proběhla s výborným výsledkem a s vojenským útvarem rádi navážeme další spolupráci.
 fotogalerie

září      školení jednotky v Tanvaldu

Naše první výjezdní zasedání se uskutečnilo v nám dobře známém penzionu Josef. V průběhu sobotního dopoledne jsme se školili v radiokomunikaci, v otázkách techniky, dýchací techniky a pravidel zápisu zpráv o zásahu.
Díky hezkému babímu létu jsme zdravovědu proměnili ve zdravotní procházku do nedalekých Příchovic, kde jsme uspořádali turnaj v minigolfu. Protože sportu není nikdy dost, cestou zpět jsme hledali i pověstnou Šulíkovu skálu.
Školení se zúčastnilo 13 lidí, a díky zdařilosti akce nás určitě příště bude víc.

28. srpna     Ahóóój prázdniny

Poslední prázdninovou sobotu se na břehu Labe uskutečnilo již tradiční Rozloučení s prázdninami pro všechny děti z Kostelce a okolí.
I letos bylo pro všechny účastníky připraveno zahájení v místní hasičské zbrojnici. Odtud se po registraci všichni (děti, rodiče a prarodiče) postupně pěšky přesouvali k Labi, kde pro ně byl připraven další program. Bohužel nám letos počasí příliš nepřálo, dokonce i v průběhu odpoledne několikrát sprchlo. To ovšem neubralo ani na dobré náladě, ani na počtu zúčastněných, neboť dětí se nakonec zaregistrovalo okolo stovky. Na cestě k Labi si děti vyzkoušely na několika stanovištích soutěže. Všechny, malé i velké, soutěžily vesele a s chutí. Po splnění úkolů dostal každý v cíli špekáček, který si mohl opéci na připraveném ohýnku.
U Labe si poté děti mohly zaskákat na trampolíně, kterou nám pro tuto akci zapůjčila p. Květoňová z Kostelce. Rovněž byly pro děti připraveny motorové čluny, na kterých se mohly povozit po Labi. Vodáci připravili pro děti jízdy na pramici. Měli jsme také připraven stan, ve kterém se zájemci mohli nejen schovat před nepřízní počasí, ale i namalovat obrázek s hasičskou tématikou. Pro každého pak bylo připraveno občerstvení.
Rádi bychom vyjádřili touto cestou náš upřímný dík kolegům hasičům, kteří nám vypomohli požární technikou, paní Květoňové za zapůjčení trampolíny, vodákům za provozování jízdy na pramicích a firmě ELTODO EG za sponzorský finanční dar.

 fotogalerie

srpen     A opět velká voda

Od května, kdy hlavně severní Moravu postihla letošní první „velká voda", uplynulo teprve pár týdnů a naše malá republika musela s přírodní katastrofou opětovně bojovat. Tentokráte, v sobotu 7. srpna, ničivý vodní živel zasáhl zejména ty nejsevernější části hlavně Ústeckého a Libereckého kraje.
Situace lidí, kteří přišli v jednom okamžiku téměř o vše, nenechala snad nikoho chladným. Ani nám není osud postižených lhostejný, a tak, jako jsme pomáhali v minulosti, přemýšleli jsme o možnostech, jak postiženým pomoci nyní. No a jelikož Liberecko je přece jen pro nás blíže než severní Morava, tak po dohodě s krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru v Mladé Boleslavi, bylo rozhodnuto. Tentokráte pomůžeme osobní účastí v postižené oblasti.Situace lidí, kteří přišli v jednom okamžiku téměř o vše nenechala snad nikoho chladným. Ani nám osud postižených není lhostejný a tak, jako jsme pomáhali v minulosti, přemýšleli jsme o možnostech, jak postiženým pomoci nyní. No a jelikož Liberecko je přece jen pro nás blíže než severní Morava, tak po dohodě s krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru v Mladé Boleslavi, bylo rozhodnuto. Tentokráte pomůžeme osobní účastí v postižené oblasti.
Připravili jsme si potřebné vybavení, skládajícího se především z čerpadel, zařízení WAP, osvětlovacího vozíku, motorové pily a jiných důležitých prostředků určených k likvidaci těchto událostí, naložili do DA 31 Avia a Tatra T 148 Cas 32. Ve středu 11. srpna ráno odjela skupinka dobrovolníků ve složení: Tomáš Preclík, Josef Vágo, Pavel Adam a Jarda Hon do obce Raspenava (cca 15 km za Libercem). Po příjezdu na místo určení se hlásili v místní požární stanici, kde byl zřízen štáb krizového řízení pro danou oblast.
Úkoly pro další dny zněly: čerpání vody, která místy dosahovala výšky až 3m, odstraňování nánosů bahna, vyprošťování stržené lávky, likvidace utonulých zvířat a uklízení trosek. V obci byla přerušena dodávka všech energií. Z 10 km vzdáleného Mníšku jsme se podíleli na kyvadlové dopravě vody, která především sloužila na čištění sklepů plných bahna. Pitnou vodu navážely cisterny tomu určené.
Všechny práce byly krizovým štábem výborně organizovány. Postižená oblast byla rozdělena na jednotlivé úseky, z nichž každý měl svého velitele. I přes složitou situaci bylo o všechny dobrovolníky, kteří se sjížděli z různých koutů republiky dobře postaráno. K dispozici byly mobilní armádní sprchy, polní kuchyně, přenocování bylo zajištěno ve stanech.
Jednotka se navrátila 12. 8. ve večerních hodinách. Po dobu naší činnosti v Raspenavě, jsme pomohli vyčerpat nebo vyčistit domy ve 4 ulicích. Hlavně jsme rádi, že jsme naší drobnou pomocí a někdy i vlídným slovem, alespoň zmírnili beznaděj a utrpení obyvatel Raspenavy.

 fotogalerie

19. června     19. setkání Kostelců

Letošní 19. setkání Kostelců se tentokrát konalo v Kostelci n. Č. Lesy. Část naší výpravy odjela již v pátek navečer a ostatní si zamluvili místa v autobusech vypravených městem.
Cesta netrvala dlouho, protože tento Kostelec je od nás vzdálen cca 45 km. Ostatní již na nás čekali a společně jsme se připojili k slavnostnímu průvodu. Nejvíce pozornosti v něm upoutávalo několik skupin mažoretek, které doprovázela dechová hudba. Za nimi kráčeli zástupci jednotlivých Kostelců, z nichž někteří skandovali vtipná hesla. Cílem průvodu bylo náměstí, kde paní starostka uvítala hosty a oficiálně zahájila letošní setkání.
Nás čekala tradiční hasičská soutěž, která se konala za nově postavenou hasičskou zbrojnicí. I letos jsme postavili dvě družstva: jedno mužské a jedno smíšené. Místní si pro nás připravili soutěž v hasičském útoku na sucho, který byl zpestřen drobnými překážkami a zakončen džberovkou. Každé družstvo mělo na absolvování tratě dva pokusy. Ve svých kategoriích jsme obsadili krásné 1. a 6. místo.
Protože se vyhlášení výsledků sportovních soutěží odehrávalo na náměstí, měli jsme možnost shlédnout i část kulturního programu. Po tomto vyhlášení přivítala paní starostka zástupce Červeného Kostelce, ve kterém se bude konat příští jubilejní 20. sraz.

 fotogalerie

květen     Povodně na severní Moravě

Bohužel i v letošním roce se naší republikou ve druhé polovině května přehnala povodňová vlna. Členové Sboru dobrovolných hasičů se stejně jako v loňském roce rozhodli pomoci. Tentokráte jsme vyhlásili materiální sbírku. Ve dnech 21. - 24.5. tak všichni, kdo chtěli nějak pomoci, mohli do naší hasičárny přinést nářadí, čistící a desinfekční prostředky, ale i jiné materiální dary. I přes počáteční rozpaky se nakonec podařilo shromáždit docela hezkou hromádku věcí.
V úterý jsme vše naložili na připravený kontejner a ve středu 26. května se Jarda Hon, mimochodem rodák z postižené severní Moravy, vydal společně se řidiči z Městského úřadu, pány Hrodkem a Hálou, vše osobně předat postiženým občanům. Celá naše zásilka skončila u občanů z Věřňovic.
Vyjadřujeme tímto náš upřímný dík všem, kterým osud obyvatelů postižených velkou vodou není lhostejný, a rozhodli se pomoci. Zvláštní poděkování pak patří Městskému úřadu za poskytnutí nákladního automobilu s řidiči, kteří vše na sever Moravy odvezli, firmě Ekochem, panu Stanislavu Dunkovi a ZŠ Terezy Stolzové,kteří velmi významně přispěli k tomu, že se celý kontejner podařilo naplnit.

5. června     Zábavné dětské odpoledne

Po několika deštivých a chladných dnech letošní 5. červen sliboval již od ranních hodin hezké počasí. Byli jsme tedy zvědaví, zda-li počet účastníků našeho tradičního hasičského dětského odpoledne, překoná rekord z loňského roku.
Někteří malí nedočkavci již dlouho před začátkem zvědavě sledovali naše přípravy na náměstí. Po přivítání a oficiálním zahájení se děti zaregistrovaly a rozeběhly se na jednotlivá stanoviště.
Pro zkrácení čekání na vylosování hlavních cen si všichni přítomní mohli prohlédnout přistavenou techniku. K vidění tentokráte byla vozidla vojenské policie, včetně výzbroje a vybavení ze Staré Boleslavi, z Neratovic přijelo vozidlo Zdravotnické záchranné služby i s celou posádkou. Všichni si mohli také prohlédnout policejní motocykly, a to jak příslušníků motorizované jednotky Policie ČR z Mělníka, tak i obecní policie z Měšic. Samozřejmě nemohly chybět hasičská vozidla profesionálních i dobrovolných hasičů z Neratovic a technika našeho sboru.
V 16.00 proběhlo všemi očekávané losování hlavních cen ve všech věkových kategoriích a tím byla soutěžní část odpoledne oficiálně ukončena. To už se ale náměstím ozývalo opakované skandování: „My chceme pěnu" a nadýchaná duhová nádhera po chvíli zaplnila celé volné prostranství.
Rekord v počtu dětí sice nepadl, ale všech 183 zapsaných dětí si celé odpoledne náramně užilo.
Děkujeme našim sponzorům - firmě Wavin Ekoplastik s.r.o. z Kostelce nad Labem a firmě Norman s.r.o z Veleně, díky kterým si každé dítě mohlo odnést malý dárek.

 fotogalerie

15. května     A opět do Prčic

V sobotu jsme se sice v menším počtu než loni (ale i tak nás bylo patnáct) před šestou hodinou ranní sešli na náměstí a očekávali příjezd autobusu, který nás měl odvézt na start letošního pochodu. Zvolili jsme trasu ze Střezimíře (26 km) a byli jsme opravdu spokojeni.
Pěkná byla zastávka například u Starého zámku, která se asi nejvíce líbila dětem. Ty prozkoumaly i sklepení a my ostatní jim jejich nevyčerpatelnou energii mohli jen závidět. Počasí se i přes nepříznivou předpověď vydařilo a tak jsme do cíle přicházeli sice unaveni, ale s úsměvem.

8. května     Květa má "40"

Druhou letošní kulatou oslavou se staly narozeniny naší Květy. Krátce po poledni se v sobotu 8.5.2010 sešla v hasičárně naše dámská část k přípravě občerstvení. Pak už jsme poslaly Květu domů a začaly chystat překvapení. Jak už se stalo zvykem, Květa se převlékla do zásahového obleku a jelo se na výjezd.
Na cestě od elektrárny k hasičárně na ni čekalo několik stanovišť s úkoly: hrabání sena, slalom s kolečkem, převoz osoby (manžela Petra), lovení figurek slonů a na střeše Avie musela vyhledat dárek, který pro ni zatím zůstával utajen.
V cíli - hasičárně - ji ještě Petr provezl pomyslnou „40" a pak už jen zbývalo předat gratulace. V tomto okamžiku již Květa poznala, proč hrabala seno a lovila sloníky. Naším dárkem byl totiž poukaz do ZOO Liberec. Tam stráví jeden den jako ošetřovatelka slonů. Samozřejmě jsme jí všichni slíbili podporu a už se těšíme na společný výlet.

 fotogalerie

27. února     Dana má "40"

Když se přiblížily narozeniny naší Dany, neměli jsme žádný problém s výběrem vhodného dárku. Protože je Dana velkou milovnicí dobrého vína, objednali jsme pro ni „Rýnský ryzlink - kabinet" ročník 2008 v naší oblíbené vinotéce „Pod Lípou". Pro každou láhev jsme vyrobili originální vinětu s tematikou „Dana a hasiči".
Získání dárku ale ani tentokrát nebylo jednoduché. Dana, ustrojená do zásahového obleku, musela překonat několik nástrah a v závěru před vraty hasičárny za pomoci manžela uhasit symbolickou „40".

 fotogalerie

13. února     Hokejový zápas

Letošní dlouhá a tuhá zima nás přivedla na myšlenku vytvořit ve volném prostoru vedle hasičské zbrojnice ledovou plochu. Tato byla během dnů hojně využívána dětmi k zimním radovánkám.
Pohled na hokejová utkání místní drobotiny vyvolal i ve starších ročnících touhu vrátit se do dětských let. Od tohoto přání už nebylo daleko k zrealizování utkání mezi "hasiči" a "šipkaři". I přes drobné nedostatky ve výstroji a výzbroji jsme zápas dovedli do zdárného konce a své sportovní výkony společně oslavili.

 fotogalerie

15. ledna     Výroční valná hromada

Po roce jsme se sešli v hasičské zbrojnici, abychom uzavřeli právě uplynulý rok. Pozvání přijalo a výročky se zúčatnilo tentokráte mnoho hostů. Tradičně jsme přivítali kamarády z Neratovic a Ovčár. Přijeli však i dobráci z Mlékojed a Chlumína. Za HZS tu byl velitel stanice Mělník Honza Hadrbolec, za OSH pak Jirka Nalezínek. Z městského úřadu starosta, pan Josef Chalupa.
I když rok 2009 nebyl tak nabitý událostmi, jako ten předchozí, přesto se nám toho podařilo docela dost. Účastnili jsme se mnoha společenských akcí, posilovali svoji fyzičky, vybojovali pohár, ...
Na výročce jsem také odhalili náš vlastní kalednář. Pavel s Láďou pro naše hladové žaludky uvařili výborný hasičský gulášek. Na dobrým mokem a s kytarovým doprovodem Ládi a Michala nám večer rychle utekl.

 podrobnosti
 fotogalerie

.: nahoru :.